Magyar Kisebbség, X. évfolyam, 2006. 3-4. (41-42.) szám - Az új magyar külkapcsolati stratégia elõmunkálatai


A legújabb szám teljes szövege letölthetõ a Magyar Kisebbség honlapjáról

   

   

   

   

 

   

 

 

 

Tartalom

 

 • Szarka László: Bevezetõ a nemzetpolitikai elõtanulmányokhoz. Az új magyar külkapcsolati stratégia elõmunkálatai
 • Szerzõink
 • Abstracts

Vitaindító

 • Szarka László: A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei
 • Vizi Balázs: A nemzetpolitika feltételrendszere az uniós tagság körülményei között
 • Kántor Zoltán: Autonómia, önkormányzatiság és kisebbségi magyar közösségépítés
 • Mandel Kinga - Papp Z. Attila: A nemzeti identitás megõrzésének, megújításának intézményrendszere

Hozzászólások

 • Bakk Miklós: A nemzetpolitika regionális látószöge - kiindulópontok egy új szomszédságpolitika megfogalmazásához
 • Csernicskó István: Kell egy csapat! Gondolataim a magyar külpolitikai stratégia kapcsán
 • K. Lengyel Zsolt: Kulturális diplomácia és hungarológia - Szempontok viszonyuk újragondolásához
 • Losoncz Alpár: Hozzászólás a külpolitikai stratégia vitájához
 • Petõcz Kálmán: Kezdeményezés és párbeszéd - Hozzászólás a magyar külpolitikai stratégia vitájához
 • Öllös László: Nemzet és külpolitika
 • Salat Levente: A magyar nemzetstratégia kisebbségpolitikai alternatívái

Összegzések

 • MTA ENKI: A nemzeti azonosságtudat megújításának és fejlesztésének feltételei, intézményrendszere - Ajánlások
 • MTA ENKI: A nemzeti azonosságtudat megújításának és fejlesztésének feltételei, intézményrendszere - Összegzés

Kitekintõ

 • Anthony W. Marx: A kirekesztõ nemzetállam

Mûhely

 • Vincze Gábor: Lãncrãnjantól Lãncrãnjanig - Fejezet a magyar-román kapcsolatok nyolcvanas évekbeli történetébõl
 • Vincze Gábor: Mellékletek Vincze Gábor: Lãncrãnjantól Lãncrãnjanig - Fejezet a magyar-román kapcsolatok nyolcvanas évekbeli történetébõl c. tanulmányához