Magyarok A Vajdaságban 1960-1964 - Kronológia

Magyarok A Vajdaságban 1960-1964 - Kronológia

Vékás János kronológiájának második kötete, a Magyarok a Vajdaságban 1955–1959 is elsõsorban azon idõszak korábban még fel nem tárt eseményeinek tárgyszerû leírását tartalmazza, amelyek meghatározták a vajdasági magyarság helyzetét. Az elsõ kötetben többnyire az írott sajtóból merít, míg a kronológia második kötetében az Újvidéki Rádió eddig még nem publikált mûsoranyaga alapján mutatja be a történéseket, folyamatokat. Mindezek mellett idéz a Belgrádi Magyar Nagykövetségnek a magyar külügyminisztériumhoz küldött jelentéseibõl is. Rávilágít arra, hogy milyen idõszakban hogyan viszonyultak az itteni magyarság kérdéseihez, valamint azt, hogy az államközi viszonyok hogyan határozták ezt meg. Nem kevésbé fontos az sem, hogy a Szovjetunióhoz való viszony milyen mértékben határozta meg ezeket a folyamatokat. Úgy a jugoszláv–szovjet, mint a magyar–szovjet viszony alapvetõen rányomta bélyegét arra, hogy ezt a kérdést hogyan kezelték.