Magyarrá válni: bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái

 

Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetében zajlott az a több mint egy éven át tartó elemzõ-kutató munka, amelynek eredménye ez a kötet. Kutatásunkban arra kerestünk választ, hogy miként viszonyulnak a harmadik országbeli állampolgárok a honosításhoz mint integrációs eszközhöz. Vizsgáltuk, milyen honosítási stratégiák vannak, hogyan illeszkedik a beilleszkedési folyamatba a honosítás, illetve meghatározhatók-e olyan bevándorló csoportok, amelyek között szignifikánsan eltérõ honosítási startégiákat és vélekedést lehet meghatározni.

Célunk volt annak megállapítása, hogy a honsítási stratégiákban tapasztalható különbségek milyen mértékben magyarázhatók az egyének és a csoportok közötti szocio-kulturális, illetve gazdasági különbségekkel, és milyen mértékben tulajdoníthatók a honosítási intézményrendszer strukturális sajátosságainak, esetleg hiányosságainak.

Reméljük, hogy a kötet végére érve az olvasónak árnyaltabb képe lesz a honosítás és a bevándorlók társadalmi integrációja közötti összefüggésekrõl, és a mû hozzájárul ahhoz, hogy a hazai migrációkutatásnak ez az elhanyagolt területe is bekerüljön a kutatók érdeklõdési körébe.  

 

A kötet bemutatója az MTA Kisebbségkutató Intézetében.

A kötet letöltése teljes szöveggel, egy fájlban  

 

Tartalomjegyzék

 

Kováts András - Bevezetõ

Tóth Judit - Az állampolgárság szerepe a migránsok beilleszkedésében

Varga Norbert - A magyar állampolgársági jog a gyakorlatban (1880-1890)

Sárosi Annamária - Az állampolgárságot kapott külföldiek jellemzése Magyarországon és az Európai Unióban

Örkény Antal - A harmadik országbeli állampolgárok honosítással kapcsolatos vélekedései, és ezek összefüggése a migráció különféle aspektusaival

Guo Xiaojing - Kínaiak és a magyar állampolgárság

interjú - "Gépezet az egész, és a gépezetben minden egyforma"

Melegh Attila - "Tettem valamit az asztalra" - Az állampolgársághoz vezetõ út kvalitatív interjúk alapján

interjú - "Vegyék már észre, hogy ez itt nem Svájc, nem az Emirátusok"

Kováts András - A honosítási intézményrendszer - Kvalitatív kutatási tapasztalatok

interjú - "Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek"