Máthé János: Magyarhermány kronológiája (1944-1964)

 

A kötet a Máthé János: Magyarhermány kronológiája címû kézirat köré épült. Ezt az alapmunkát egészítik ki a szerzõvel és munkásságával foglalkozó tanulmányok, a szerzõ más, kiadatlan írásai, és Máthé János állambiztonsági dossziéjának elemzése.

  

A könyv teljes szövege letölthetõ az Erdélyi Magyar Elektronikus Könyvtár adatbázisából.

 

 

   

 

 

 

TARTALOM 

Máthé János munkássága

 • Adottságok
 • A vezetõ
 • Az 'osztályellenség'
 • A '70-es, '80-as évek
 • A közéleti szereplõ
 • Értékrend és világkép
 • A helytörténész
 • Az idõs ember
 • Szimbólum szerep

Bevezetés Magyarhermány kronológiájához

Máthé János: Magyarhermány kronológiája (1944-1964)

Securitate dosszié-és a tevékenységtípusok

Máthé János megfigyelési dossziéja

 1. Az 1954. évi vizsgálat
 2. Adatgyûjtés. 1961. február 4. – 1962. április 24.
 3. Elõzetes ellenõrzés 1967. március/1968. április 5. – 1969. február 4.
 4. Adatgyûjtés. 1968. április 5. – 1969. február 4.
 5. Megfigyelés 1969. február 5. – 1970. május/július
 6. Adatgyûjtés. 1970. május 30./július 3. – 1971. április 4.
 7. Felügyelet 1972. november 3. – 1983. április 11/május 10.
 8. Megfigyelés. 1983. április 11./május 10. – 1986. május 27.

Összegzés - Máthé János és a Securitate


Függelék

Iratok Máthé János hagyatékából

 1. Feljegyzés a két világháború között Magyarhermányban történt erõszakos áttérítési kísérletekrõl
 2. Máthé János leírása a Focºani-i táborban lévõ fiának meglátogatására tett kísérletérõl
 3. Közbirtokossági székház építése
 4. Társas, közös gazdaság szervezése
 5. A Hangyaszövetkezet
 6. A kisbaconi Benedek Elek emlékház avatásán mondott beszéde. 1969. május 25.
 7. Máthé János beszéde a népi egyetem tanfolyamának nyitóünnepségén
 8. Humor a népi demokráciának nevezett kommunizmus idejébõl

Máthé János munkáinak bibliográfiája

Mutatók

Rezümé

Rezumat

Summary