Megjelent két új szlovák tárgyú könyv

 

 

Kovács Anna: A szlovákok élete és kultúrája Budapesten a dualizmus korában (1867-1918)/®ivot a kultúra Slovákov v Budapešti v období dualizmu (1867-1918). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szlavisztika - Közép-Európa Intézet Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoport, Piliscsaba-Esztergom, 2006. 164. p. = Pons Strigoniensis – Studia VI. Sorozatszerkesztõ: Käfer IstvánÁbrahám Barna - Pilecky Marcell (szerk.): A Duna vallomása. Tanulmányok Käfer István hetvenedik születésnapjára. PPKE BTK, Piliscsaba, 2006.