Men¹iny a Kultúrne spoloèenstvá v Euregióne Ister-Granum / Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban

 

Kapcsolódó honlap: http://www.komp.mtaki.hu/

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOM 

Szarka László: KOMP - a közös régióban

Eiler Ferenc: Az etnicitás kérdése az Ister-Granum Eurorégióban 

Kocsis Aranka: Búcs

Farkas György: Kural

Gyenes Fruzsina: Interetnikus viszonyok és kapcsolatok Piliscsabán 

Szabó Orsolya: Piliszentkereszt

Kocsis Aranka: A búcsi CSEMADOK-szervezet 

Kocsis Aranka: A búcsi 'A Kultúráért és Turizmusért Társulás'

Tátyi Tibor: A CSEMADOK Párkányi Alapszervezete

Tátyi Tibor: A Párkány és Vidéke címû havilap

Binder Mátyás: A bajnai Simor János Általános Iskola 

Farkas György: Az esztergomi 'Mi Házunk – Tanoda” roma közösségi ház 

Gyenes Fruzsina: Sárisápi Szlovák Kisebségi Önkormányzat mûködése és tapasztalatai 

Melléklet

  

OBSAH 

László Szarka: Kompa - v spoloènom regióne

Ferenc Eiler: Otázka etnicity v Euroregióne Ister-Granum 

Aranka Kocsis: Obec Búè

György Farkas: Obec Kuraµany

Fruzsina Gyenes: Interetnické vz»ahy a kontakty v Pilíšskej Èabe 

Orsolya Szabó: Interetnick é vz»ahy a kontakty v Mlynkoch

Aranka Kocsis: Búè - organizácia CSEMADOKu

Aranka Kocsis: Búè – obèianske zdru¾enie pre kultúru a turistiku 

Tibor Tátyi: Základná organizácia CSEMADOKu v Štúrove

Tibor Tátyi: Mesaèník Štúrovo a jeho okolie

Mátyás Binder: Základná škola Jánosa Simora v obci Bajna 

György Farkas: Ostrihom, ulica Töltés, Nadácia Srdce bez hraníc 

Fruzsina Gyenes: Fungovanie a skúsenosti so Slovenskej menšinovej samosprávy v Šárišápe 

Príloha