A Mobilitási Kutatási Centrum migráció témájú publikációi

Kovács Eszter: A diaszporizálódás mintázatai az egyesült királyságbeli új magyar kivándorlók körében. Regio, 30. évf. 2022/1 szám, 72-93.

Papp Z. Attila - Kovács Eszter - Kováts András: Magyar diaszpóra és az anyaország: Diaszporizáció és diaszpórapolitika. In: Kovách Imre (szerk.): Mobilitás és integráció a magyar társadalomban Budapest, Magyarország : Argumentum Kiadó, Társadalomtudományi Kutatóközpont. 295-324., 2020. 

Papp Z. Attila - Kovács Eszter - Kováts András: Az új magyar diaszpóra intézményesülése. Hétvégi magyar iskolák az Egyesült Királyságban. Regio, 27. évf. 2019/3. sz. 209-248.