Otthon és haza

Otthon és haza

Alcím: Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetérőlOtthon és haza
Szerző(k): Bárdi Nándor
Kiadás helye: Csíkszereda
Kiadó: Pro-Print Könyvkiadó
Kiadás éve: 2013
ISBN: 978-606-556-011-6
Oldalszám: 607
Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről

 

A szerző központi kutatói kérdése, hogy a romániai magyar nemzeti mozgalom működtetői mit gondolnak saját társadalmukról és hogyan szervezik közösségüket? S mindez miért és hogyan változott az elmúlt évszázadban? 

Ez a könyv a romániai magyar nemzeti mozgalom létrejöttével, Magyarországhoz való viszonyával és a két világháború közti budapesti kormányzatok erdélyi magyarságot támogató politikájával foglalkozik.

 

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS

1. Otthon és haza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1. Az Otthon és haza cím tartalma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. Alapkérdések és a könyv szerkezete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3. Akik előttem járnak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.4. Amire ez a könyv nem vállalkozhatott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.5. A munka új megközelítései. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.6. A továbblépés lehetőségeiről. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

I. TÖRÉSPONTOK

2. Impériumváltás Székelyudvarhelyen, 1918–1920. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.1. A szakirodalmi háttér. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.2. Az államhatalomváltás regionális előzményei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.3. Székelyudvarhely román katonai megszállása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.4. A Kormányzótanács közigazgatási jogkörének kiterjesztése. . . . . . . . . . . 56

2.5. A Székely Köztársaság ügye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

2.6. A román közigazgatás bevezetése Székelyudvarhelyen. . . . . . . . . . . . . . . 65

2.7. Az udvarhelyi magyar tisztviselők kálváriája. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2.8. Paál Árpád és a Szellemi Front mozgalom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3. S tratégiai útkeresés a romániai Országos Magyar Pártban, 1923–1924. 87

3.1. A romániai magyar intézményi szerkezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.1.1. A közvéleményteremtő sajtó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

3.1.2. Örökségvédő egyházak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.1.3. Erdélyi magyar regionális politika

az első világháború előtt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

3.1.4. Önszerveződő útkeresés a csucsai paktumig. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

3.2. A csucsai paktum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

3.3. Tătărescu államtitkár kísérlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

3.4. Az Országos Magyar Párt elnökválsága. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

3.5. Kampányértelmezés és a következmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

4. A múlt mint tapasztalat. A kisebbségből többségbe került

erdélyi magyar politika szemléletváltása, 1940–1944. . . . . . . . . . . . . . . . . 169

4.1. Az önszemlélet keretei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

4.2. A nemzetiségi kérdés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

4.3. A zsidókérdéshez való viszony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

II. KERETEK

5. A M agyarországgal szomszédos országok magyarságpolitikája

és az ott élő magyar kisebbségi közösségek társadalmi helyzete

a két világháború között. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207

5.1. A Magyarországgal szomszédos országok magyarságpolitikája . . . . . . .208

5.2. Külhoni magyarok társadalmi pozíciói . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

6. A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai

intézményrendszere és stratégiája 1918–1938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237

6.1. Fogalmak és nézőpontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

6.1.1. A magyarságpolitika tartalma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237

6.1.2. A budapesti kormányzatok magyarságpolitikájának

korszakai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240

6.1.3. Nemzetpolitika mint a hagyomány szinonimája?. . . . . . . . . . . . . . .252

6.2. A kormányzati célok és a prioritások változása

a két világháború között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259

6.2.1. A revíziós és a magyarságpolitikai jövőképről . . . . . . . . . . . . . . . . .259

6.2.2. Töréspontok a revíziós- és a magyarságpolitikában . . . . . . . . . . . . 264

6.3. A külhoni magyarok intézményes támogatásának létrejötte

és intézményesülése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

6.3.1. Előzmények, minták és az átmenet 1919–1920. . . . . . . . . . . . . . . . . 269

6.3.2. Az Országos Menekültügyi Hivatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273

6.3.3. A Társadalmi Egyesületek Szövetsége Központjának

létrehozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

6.3.4. A Társadalmi Egyesületek Szövetsége Központjának

működése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

6.3.5. Magyar Nemzeti Szövetség. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

6.3.6. Magyar Külügyi Társaság. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287

6.3.7. Magyar Szociográfiai Intézet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289

6.3.8. Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete. . . . . . . . .291

6.3.9. Szent Gellért Társaság. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297

6.3.10. Rákóczi Szövetség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298

6.4. A Társadalmi Egyesületek Szövetsége Központjának anyagi

támogatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

6.4.1. Az átmenet évei 1919–1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

6.4.2. A támogatások megoszlása területenként és évenként. . . . . . . . . . 303

6.4.3. A támogatások helye az állami költségvetésben . . . . . . . . . . . . . . . 314

6.5. A Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályáról. . . . . . . . . .317

7. A K eleti Akció – A romániai magyar intézmények

magyarországi támogatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321

7.1. A Népies Irodalmi Társaság. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322

7.1.1. Az előzmények. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322

7.1.2. A Népies Irodalmi Társaság létrejötte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

7.1.3. A Népies Irodalmi Társaság szervezeti felépítése

és feladatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328

7.1.4. Adatgyűjtés, helyzetfeltárás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329

7.1.5. Oktatási támogatások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337

7.1.6. Az anyagi támogatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344

7.1.7. Pénzintézeti támogatások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358

7.1.8. A támogatási rendszer és a kisebbségi társadalom

önszerveződése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

7.2. Ügyintézés és kapcsolattartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

7.2.1. Kérdés–felelet futárlevelek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377

7.2.2. A támogatáskérés és az ellenőrzés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

7.2.3. Akciók és javaslatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

7.2.4. A budapesti kérések és utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

7.2.5. A budapesti ügyintézés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

8. A romániai magyarság kisebbségpolitikai stratégiái

a két világháború között. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

8.1. Irányzatok, törésvonalak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

8.1.1. Tagoltság a korabeli források szerint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

8.1.2. Politikai törésvonalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409

8.1.3. Területi elkülönülések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

8.1.4. Kisebbségpolitikai megfontolások és az egységhez való

viszony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

8.1.5. A nemzetállami törekvésekhez való viszonyulások . . . . . . . . . . . . 419

8.2. A pártpolitikai érdekérvényesítő stratégiák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

8.2.1. Paktumpolitika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426

8.2.2. Kisebbségi blokk létrehozása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429

8.2.3. Önálló magyar kisebbségi politizálás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431

8.2.4. Részvétel a korporatív politikai rendszerben. . . . . . . . . . . . . . . . . . .433

8.3. Társadalompolitikai stratégiák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

8.3.1. Egyházi oktatási hálózat és egyházi egyesületek . . . . . . . . . . . . . . .437

8.3.2. Egyesületek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439

8.3.3. Belső nyilvánosság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

8.4. Eszmei útkeresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

8.4.1. Transzilvanizmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

8.4.2. Baloldali orientáció. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

8.4.3. A népszolgálat eszméje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454

8.5. Jellemző érvelési módok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469

III. FOLYAMATOK

9. T öréspontok és generációs csoportok a romániai magyar

kisebbség történetében (1918–1989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .471

9.1. Tagolás: töréspontok és korszakok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472

9.2. Generációs csoportok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

9.3. A saját társadalom szervezéséhez való viszony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

9.4. A többségi intézményrendszerhez való viszony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496

9.5. A Magyarországhoz való viszony változása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504

9.6. A nemzetközi folyamatokhoz való viszony és az ideológiák

honosítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

9.7. A lojalitásról és a közösségeszméről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513

SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

REZUMAT ..............................................................................................................525

FORRÁSOK, IRODALOM

Levéltári, kézirattári állagok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

Fontosabb kiadatlan iratok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534

Sajtó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .537

Elsődleges, publikált források. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537

Önálló kiadványok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537

Tanulmányok, cikkek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

Szakirodalom

Önálló kiadványok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552

Tanulmányok, cikkek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

Mutatók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571