Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tartalomjegyzék


I. A KUTATÁS KERETEI

 • Spéder Zsolt: Az anyaországi és az erdélyi magyar népességet összehasonlító kutatásról, az átmenet magyarországi és romániai kontextusáról

 • Kiss Tamás - Kapitány Balázs: Magyarok Erdélyben: a minta kialakítása és az adatfelvétel

II. DEMOGRÁFIAI VISELKEDÉS

 • Spéder Zsolt - Kiss Tamás: A családalapítás változó gyakorlata. Párkapcsolatok és gyermekvállalás kohorszspecifikus metszetben

 • Spéder Zsolt - Veress Valér: Gyermekvállalási szándékok, családnagyság

 • Pongrácz Tiborné: A párkapcsolatok jellegzetességei Erdélyben és Magyarországon

 • Murinkó Lívia: Elsõ elköltözés a szülõi házból

 • Földházi Erzsébet: Az elsõ házasság felbomlása. Válás Magyarországon és az erdélyi magyarok körében


III. HATÁRON KIVÜL, KISEBBSÉGBEN

 • Horváth István: Nyelvi készségek, nyelvi viselkedés és etnokulturális reprodukció az erdélyi magyar népesség vonatkozásában

 • Gödri Irén - Kiss Tamás: Migrációs hajlandóság, tervek és attitûdök az erdélyi magyarok körében


IV. TÁRSADALMI EGYENLÕTLENSÉGEK

 • Monostori Judit - Veres Valér: A fiatal népesség rétegzõdése a vidéki Magyarországon és Erdélyben

 • Geambasu Réka: Nemek közötti egyenlõtlenségek Erdélyben és Magyarországon a 21-44 év közötti népesség körében

 • Monostori Judit: Szegénység az erdélyi magyarok körében és a vidéki Magyarországon

 • Kapitány Balázs - Kiss Tamás: Magyar nyelvû roma közösségek Magyarországon és Erdélyben