Pro Minoritate, 2010. nyár


A Pro Minoritate folyóirat honlapja és a korábbi számok tartalomjegyzéke
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék


  Romániai magyar közösség - etnikai társadalom

 • KISS Tamás: Támpontok az erdélyi etnikai rétegzõdési rendszer vizsgálatához I.

 • OPRA Pál: Erdély lakosságának foglalkozások szerinti megoszlása az 1930-as népszámlálási adatok alapján

 • LÁSZLÓ Márton: Az állami elvonási technikák és azok hatása az állattenyésztésre néhány székelyföldi településen 1953-ban


  Nemzetállamok és kisebbségek a posztszovjet térségben

 • MAKKAY Lilla: Lehetõségek, versengés és egymásra utaltság a messzi Északon. Regionális együttmûködés és "Nagy Játszma" Európa tetején

 • FEHÉR Diána: A soknemzetiségû Krím-félsziget az orosz-ukrán kapcsolatokban

 • Oleh PROTSYK, Ion OSOIAN: Etnikai vagy multietnikus pártok? Választási küzdelem és a parlamenti képviselõjelöltek kiválasztása Moldovában

 • Giorgi SORDIA: Oszétok Grúziában - a 2008-as háború után

 • ÖLVECZKY Anna: KA Lett Köztársaság állampolgársági politikája 1989-2009

 • LAGZI Gábor: A litvániai lengyel kisebbség az 1989-et követõ idõszakban


SZEMLE

 • MOLNÁR József: Két nemzetrész eltérõ demográfiai alakulása
  (Gyurgyík László - Kiss Tamás: Párhuzamok és különbségek. A második világháború utáni erdélyi és szlovákiai magyar népességfejlõdés
  összehasonlító elemzése. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, 2010)

 • GÁL Katalin: Gyorstalpaló társadalmi problémákból diákoknak, politikusoknak, egyéb szakmabelieknek
  (Péter László: TP 5.0 Elmélet és empíria öt globális társadalmi probléma vizsgálatában. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2009)