REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom. 17. évfolyam, 2006. 4. szám


TARTALOM

 

Az Olvasóhoz

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

Múltfeldolgozás és történetírás az 'ügynökkérdés' kapcsán

  

AZ ÁLLAMFÕ ÉS A PARLAMENT INTÉZMÉNYE UKRAJNÁBAN

Romanyuk Anatolij
Az ukrán elnöki hatáskör nyugat-európai és egyesült államokbeli
összehasonlításban

Petruska Natália
Az ukrán parlamentarizmus fejlodési szakaszai (1990–2006)

  

KULTUSZ ÉS KULTÚRA

Zombory Máté
Önmuzealizáció és etnikai hovatartozás. Az etnikai identitás performativitása a kényszermigráció kontextusában

Udvarnoky Virág
'Elhunyt korszakról vagy jót, vagy semmit'. Magyarországi szerbek
és horvátok a Kádár-korszak kisebbségpolitikájáról

Füleky Katalin
A szlovákok emlékezete

  

MÛHELY

Klejánszky Sarolta
A Kádár-rendszer és az eurokommunizmus. Párbeszéd a francia kommunistákkal

  

KÖNYVISMERTETÉSEK

Rogers Brubaker: Nacionalizmus új keretek között
Rogers Brubaker, Feischmidt Margit, Jon Fox és Liana Grancea: Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town
Czoch Gábor - Fedinec Csilla (szerk.): Az emlékezet konstrukciói. Példák a 19-20. századi magyar és közép-európai történelembõl

  

A REGIO szerkesztõségének közleménye

Tisztelt Olvasók!

A kormány 2006 novemberében hozott döntése az év végével megszûntté nyilvánította a Teleki László Alapítványt, a hozzá kapcsolódó Intézetet, s ennek részeként a Közép-Európai Tanulmányok Központját. Az Alapítvány a Regio kiadója volt, a Központ pedig szerkesztõségünk tagjainak munkahelye; az ott folyó kutatások, a körülötte szervezõdõ szakmai kapcsolatok az évek során jelentõs mértékben hozzájárultak folyóiratunk tematikájának formálódásához.

Szilárd elhatározásunk, hogy lapunkat 2007-ben, a körülmények kedvezõtlen alakulása ellenére is megjelentetjük. Köszönjük, hogy hosszú idõn át megtisztelték figyelmükkel a Regiót; örömünkre szolgálna, ha munkánkat a 2007-es évben is támogatnák elõfizetésük meghosszabbításával.

Számlaszám:
Néprajzi Múzeum
10032000-01425145-00000000
Átutalás közleménye: REGIO

Egyelõre nem tudunk 'sárga csekkeket' küldeni, így az átutalás, illetve a
'rózsaszínû csekken' történõ befizetés közül választhatnak az elõfizetõk.
Átutalás közleménye: REGIO

A szerkesztõség postai címe:
REGIO
1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fs. 22/C

A szerkesztõség e-mail címe: regio@chello.hu

Elõfizetési díj egy évre: 3300 Ft. A 2007/1-es szám elõreláthatólag március végén jelenik meg.

Köszönjük mindazoknak a levelét, akik jelezték, hogy megrendelik a Regiot. Az átszervezési bonyodalmak miatt levelükre még nem válaszoltunk, ezt a közeljövõben pótoljuk.

  

Üdvözlettel:

A Szerkesztõség