REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom. 18. évfolyam, 2007. 2. szám

Szerkesztõség:
Bárdi Nándor, Erdõsi Péter, Fedinec Csilla, Kántor Zoltán, Kovács Éva, Papp Z. Attila

  

A folyóirat korábbi számai itt érhetõk el.

  

  

  

 

 

  

 

  

 

 


TARTALOM

  

MINERVA

Karl Renner: A nemzetek önrendelkezési joga különös tekintettel Ausztriára

KOMMENTÁR

Történészbotrány Bulgáriában: Szerkesztõi elõszó Martina Baleva: Batak képe a bolgárok kollektív emlékezetében c. tanulmányához

Martina Baleva: Batak képe a bolgárok kollektív emlékezetében

Ábrahám Barna: Balkán képe a 19-20. századi magyar geopolitikai és tudományos gondolkodásban

AGRÁRTÁRSADALMAK

Vári András: Nemzetek, szövetkezetek - és kutatóik

Kovács Éva: Államosítás vagy államosodás? - Az 1898-as gazdasági és hitelszövetkezetekrõl szóló XXIII. törvény

MÛHELY

Baumann Tímea: 'Maradjon emléközet?' – Nõi narratívák a délszláv háborúról a kopácsi magyarok körében

Kiss Tamás: Demográfiai modellek és a migráció. Az erdélyi magyarok vándormozgalma a 20. század utolsó negyedében

FORRÁS

Hámori Péter: Székely-oláh görög katolikus sorstörténet

SZEMLE

Varga Bálint: Polgárosodás, magyarrá válás és nacionalizmus Temesváron (Borsi-Kálmán Béla: Öt nemzedék, és ami elõtte következik…)

Majtényi Balázs: A kisebbségvédelem elmélete és dokumentumai
(Kardos Gábor: Kisebbségek: Konfliktusok és garanciák)