REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom. 19. évfolyam, 2008/2. számSzerkesztõség:
Bárdi Nándor, Erdõsi Péter, Fedinec Csilla, Kántor Zoltán, Kovács Éva, Papp Z. Attila, Szerbhorváth György


A folyóirat régebbi számai itt érhetõk el.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 TARTALOM

 

KOSZOVÓ: ELEMZÉSEK ÉS DOKUMENTUMOK

Szilágyi Imre: Szerbia viszonya a Koszovó-problémához

Szemlér Tamás: Koszovó: független állam, életképes gazdaság?

Juhász Adrienn Lilla: Versengõ etnopolitikák és megosztás Koszovóban

Dobos Edgár: Etnicizált kategóriák és helyi valóságok: a közösségi határvonalak újrarajzolása Koszovóban

Koszovó jogi státusa (SULYOK GÁBOR)

KISEBBSÉGI OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: ROMÁNIA ÉS SZERBIA

Márton János: A romániai közoktatás finanszírozása

Rác Lívia: A szerbiai oktatási rendszer finanszírozása és néhány kisebbségi vonatkozósa

MÛHELY

Zahorán Csaba: Belvárosi perifériák avagy barangolások a Ceauoescu utáni Bukarestben

SZEMLE

Kiss Balázs - Varga Bálint: Apró lépések a pozitivizmus után. Történetírás az átalakuló Közép-Európában
(Sorin Antohi – Balázs Trencsényi – Péter Apor (szerk.): Narratives Unbound. Historical studies in post-communist Eastern Europe)

Lõrincz D. József: A kolozsvári magyarok társadalma
(Brubaker, Rogers – Feischmidt, Margit – Fox, Jon – Grancea, Liana: Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town)