REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom. 20. évfolyam, 2009/4. szám


Szerkesztõség:
Bárdi Nándor, Kovács Éva, Papp Z. Attila, Szerbhorváth György

A folyóirat régebbi számai itt érhetõk el.

 

 

 

 

 

 

 


TARTALOM

BOSZNIA-HERCEGOVINA: A JUGOSZLÁV ÖRÖKSÉG

  • Ugo Vlaisavljevic: A jugoszláv kommunizmus és utána: az etnopolitika kontinuitása

  • Dzelal Ibrakovic: A nemzeti kizárólagosság, mint a szabadság tagadása

A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉRÕL

  • Binder Mátyás: „A cigányok” vagy a „cigánykérdés” története?

  • Váradi János: A magyarországi cigány népesség számának alakulása 1850–1910

  • Nagy Pál: Cigány foglalkoztatás-politika Szabolcs-Szatmár megyében (1951–1956)

MÛHELY

  • György Eszter: A „Nyócker” – egy városnegyed, mint reprezentációs eszköz

PRO ÉS KONTRA

  • Zilahi László: Helyreigazítási kérelem

  • Papp Z. Attila: „Teccettek volna korrektek lenni!”, avagy érvek mosolyhoz

KRITIKA

  • Vári András: „…Ezt a területet osszuk szét a mi szlovák földmûveseinknek…”

  • Lázok János: Gondolatok egy újabb Sütõ-vita lehetõségérõl – avagy teljes lehetetlenségérõl