Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás

 

Update:
A Lucidus Kiadó gondozásában megjelent könyvet az egyik szerkesztõ, Ilyés Zoltán június 2-án és 3-án du. 14-15 óra között dedikálja a Könyvhét 24-es standjánál.

 

A kötet megvásárolható a következõ könyvesboltokban:

Budapesti Teleki Téka
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 46.

Kódex Könyváruház
1054 Budapest, Honvéd u. 5.

Osiris Könyvesház
1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6.

Litea Könyvesbolt és Teázó
1014 Budapest, Hess András tér 4.

A Líra és Lant és az Alexandra üzletei, nagyobb vidéki könyvesboltok

Sunbooks Könyvkereskedelmi Kft.
http://www.sunbooks.hu/

Továbbá a kiadó szerkesztõségében:
Lucidus Kiadó
1014 Budapest, Hess András tér 5. fszt. 83.
Tel./Fax: 225-2866
http://www.lucidus.hu

      

 

Tartalom

  

Bodó Barna - Balogh Balázs - Ilyés Zoltán: Elõszó 

  

A szórvány problematika a társadalomtudományi diskurzusban

  

Biczó Gábor: A nemzetközi diaszpóra-kutatás eredményeinek gyakorlati jelentõsége a magyar szórványkutatásban

A. Gergely András: Történeti etnikumból belsõ szórvány: a magyarországi kunok reflexiója a lokális kultúrakutatásra

Peti Lehel: Szórványosodás és mítosz a csángó kérdésben

  

Interetnikus, interkonfesszionális minták a magyar szórványvilágokban

  

Pozsony Ferenc: Szórványok hétköznapjai

Tóth Pál Péter: A szórványosodás és népességfejlõdés

Kiss Tamás: Vegyes házasságok és asszimiláció a demográfiai modellekben

Kádár Edit: Etnolingvisztikai vitalitás a szórványban. Oltszakadát

Hajnal Virág - Papp Richárd: 'Én pravoszláv katolikus vagyok'. Vallás és identitás egy szerémségi magyar szórványközösség kultúrájában

Szilágyi Levente: Etnikai és vallási identitás Hosszúmezõn

  

Szórványközösségek, történeti identitásrégiók, fejlesztési régiók

  

Péntek János: Kalotaszeg bizonyosságai és kérdõjelei

Balogh Balázs - Fülemile Ágnes: Elzárkózás és kapcsolatkeresés. Szórványközösségek eltérõ magatartásmodelljei egy nagy múltú erdélyi magyar táj, Kalotaszeg peremén

Borsos Balázs: Erdélyi szórványközösségek kulturális hovatartozása a Magyar Néprajzi Atlasz számítógépes feldolgozása tükrében

Klamár Zoltán: Történeti identitásrégiók és szórványidentitás a 20. században – túlélési stratégiák a vajdasági régióban

Ilyés Zoltán: A kultúrtáj mint társadalomtörténeti palimpszeszt és fejlesztési erõforrás

Fekete Albert - Kabai Róbert - Eplényi Anna: Örökségvédelmen alapuló falu- és vidékfejlesztés a Sztánai-völgy térségében

  

Történeti és recens szórványvilágok, életutak, szórványnarratívák

  

Keszeg Vilmos: A szórványsors autobiografikus megjelenítése

Magyar Zoltán: A folklór mint történelmi emlékezet a szórványban

Ozsváth Imola: A szórványosodás motívumai egy élettörténetben

Nagy Réka: Tûzfelelõsök vagyunk… Egy szilágysági tanítónõ élettörténetének elemzési lehetõségei

  

A szórványgondozás esélyei és dilemmái

  

Vetési László: Tenni vagy nem lenni! Erdélyi szórványfeladatok és a cselekvési lehetõségek paradigmái az unió kapujában

Bodó Barna: Regionalitás, közösségépítés, szórványgondozás

Kiss Dénes: Szórványkérdés erdélyi falusi környezetben. A vallási kisebbségek identitás-fenntartó stratégiáinak alkalmazhatósága az etnikai szórványokra

Matekovits Mária - Matekovits Mihály: A szórványgondozás sajátos esete: szórványban a megyében és tömbben a faluban