Regionálna a národná identita v maïarskej a slovenskej histórii 17.-20. storoèia / Regionális és nemzeti identitásformák a 18-20. századi magyar és szlovák történelemben

 

A kétnyelvû tanulmánykötet a 'Közös történelem és közösségi identitások a határmenti régiókban (A történész bizottságok tevékenységének hatékonyabbá tétele)' - Interreg III/a HUSKUA 0502/113. számú kutatási program keretében jelent meg.

  A kiadvány teljes szövege