Szlovákia, kerületek, járások, nagyvárosok táblázatai

Megjegyzések

A községi adatokat összegeztük a jelenleg is érvényes okresek/járások, krajok/kerületek és Szlovákia területére.

A "Jel" oszlopnál szereplő "X" azt jelenti a járásoknál, hogy ezeknél a járásoknál nem minden településről van adatunk, ezért nem az egész járás területére vonatkozóak az aggregált adatok. Az 1921-es és 1930-as adatoknál nem jelöltük a járásoknál, hogy ezek egy (kisebb) részüknél a népszámlálási lábjegyzetekből kigyűjtött német, ruszin, cigány és ortodox adatok hiányosak.

A kerületeknél és az egész szlovákiai adatsornál használtuk az "X" jelzést, mert ezeknél a szinteknél az 1921-es és 1930-as adatok szinte biztosan mind hiányosak az említett kategóriáknál.

Hasonló okokból szerepel általában az "X" jelzés 1941-nél, mert szinte az összes mai dél-szlovákiai járás településeinek csak egy része került vissza 1938-ban Magyarországhoz és rendelkezik 1941-es népszámlálási adatsorral. Három mai járás kivétel: Dunaszerdahelyi, Komáromi, Érsekújvári.

Külön készítettünk egy Bratislava/Pozsony és Košice/Kassa mai területére vonatkozó összegzést, mert Pozsonynál az 1910 előtti, Kassánál pedig (1910-et kivéve) az 1970 előtti (!) városrészi adatokat általában nem ismerjük és ezért a mai járási rendszerükbe nem illeszthetők bele az 1970 előtti adatok nagy része, különösen Kassánál.

Szlovákia összesített

Kerületek összesített

Járások összesített

Pozsony

Kassa