Társadalom és politika. Etnikai folyamatok Románia négy kistérségében

A kötet a Romániában lezártnak korántsem tekinthetõ 'hármas rendszerváltás' azaz a politikai, társadalmi és gazdasági rendszerváltás folyamatainak és pillanatnyi állapotának feltérképezését tûzte ki célul. A szerzõk figyelme elsõsorban az elmúlt másfél évtized térbeli, térszerkezeti vetülettel is rendelkezõ etnikai változásaira irányult. Az Arany János Közalapítvány támogatásával megjelent kötetben a szerzõk 4 kiválasztott kistérség - Magyarpécska és vonzáskörzete, Gyimes, Kalotaszeg, valamint Székelykeresztúr és vonzáskörzete - történeti- és etnikai földrajzi, szociálgeográfiai, kisebbségszociológiai, történettudományi, demográfiai, politikatudományi módszerekkel elvégzett vizsgálatának konklúzióit foglalták össze.

  

 


Tartalom

Bevezetés

I. fejezet
Neményi Ágnes: Az erdélyi magyarság gazdasági-társadalmi és demográfiai jellemzõi a 2002. évi népszámlálás tükrében

II. fejezet
Neményi Ágnes: A minta jellemzése

III. fejezet
A kistérségek bemutatása

III/1. Ilyés Zoltán: Gyimes természeti adottságai, településtörténete, etnodemográfiája, kultúrtáji értékei és örökségesítése
III/2. Veress Enikõ: A székelykeresztúri kistérség bemutatása
III/3. Szász Alpár Zoltán: A kalotaszegi kistérség általános leírása
III/4. Bodó Barna - Nagy István: Adatok Pécskáról és térségérõl

IV. fejezet
Szász Alpár Zoltán: Médiapreferenciák és médiafogyasztás a magyar kisebbség körében

V. fejezet
Szász Alpár Zoltán: A politikai viselkedés

VI. fejezet
Bodó Barna: Kistérségek, civilek, szerkezetek

VII. fejezet
Veress Enikõ: A helyi társadalom szerepe a területfejlesztésben

VIII. fejezet
Következtetések

A Research Project on Micro-regions and its Conclusions

Bibliográfia

1. függelék
A háztartások adatlapja
2. függelék
Az általános adatfelvétel kérdõíve
3. függelék
Kalotaszeg települései (al)tájegységenként – Mintavételi keret
4. függelék
Térképek
5. függelék
Táj és ember - Fényképmelléklet