The Romani Movement


A kötet három közép-európai országban, Magyarországon, Szlovákiában és Romániában vizsgálja a roma politikai mozgalmak sajátosságait. Más klasszikus kisebbségekkel szemben a romák nem rendelkeznek saját állammal, nemzetközi kapcsolataik erõtlenek, ezért különösen érdekes, hogyan hatnak az állami politikák a roma politikai mozgalmak kialakulására, mûködésére.

Bõvebb információk itt.