"Ugyanolyanok, mint mindenki más ember"

 

"Az 1945 és 1961 közötti másfél évtized a magyarországi cigány csoportok történetének egyik legfontosabb idõszaka, melyben minden korábbinál nagyobb súllyal vetõdött fel az együttélés új modelljének megteremtése, összefüggésben a modernizációs kérdésekkel, illetve a cigányság nemzetiségi fejlõdésének lehetõségeivel. Egyetlen olyan nagyobb lélegzetû, összefoglaló igénnyel készült munka született errõl az idõszakról, amely levéltári forrásfeltáráson alapult, ám ennek szerzõje elsõsorban nem a területi levéltárakban, hanem az Országos Levéltárban található iratokat dolgozta fel, továbbá László Mária (a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége elsõ titkára) hagyatékát. Az utóbbi négy-öt évben egyre több forrás- és esettanulmány lát napvilágot az államszocializmus korszakának cigányügyi problémáiról, dominánsan politikai tematikával, a gazdaság- és társadalomtörténeti elemzések még nem kaptak kellõ hangsúlyt. Jómagam ezt az aránytalanságot igyekszem enyhíteni, szaktanulmányok után ezúttal a jelen forráskiadvánnyal.

Az 1950-es évek cigány történelmének forrásaiból az MDP Adminisztratív Osztályán 1956 tavaszán készült elõterjesztés, valamint az 1961-es párthatározat (mely kimondta, hogy a cigányság nem nemzetiség, helyzetének megoldása alapvetõen szociális kérdés) közlése volt a legfontosabb. Külön említendõk még az eddigi egyetlen megyei forráskiadványban közzétett, 1950-es években keletkezett Békés megyei dokumentumok.

Összességében azonban azt mondhatjuk, hogy nem született az 1950-es évekrõl átfogó jellegû forráskiadvány, sem országos, sem megyei léptékû. Ezzel a kötettel azt is igazolni igyekszem, hogy lehetséges és érdemes ilyen munkát összeállítani, továbbá azt is, hogy történeti kérdésekben a hazai cigánykutatásokban nagyobb figyelmet kellene fordítani a területi levéltárak bõséges és hasznos adatokat tartalmazó irataira."

(Részlet a kötet bevezetésébõl)


 

Tartalomjegyzék

Bevezetés

1. A Megyei Tanács VB ülésén a tárgysorozat 5. pontja a "Cigánykérdés rendezése". Részlet az ülés jegyzõkönyvébõl. (1951. február 14. Nyíregyháza.)

2. A vásárosnaményi járási tanács VB ülésén a tárgysorozat 4. pontja a "Koldus és cigánykérdés". Részlet az ülés jegyzõkönyvébõl. (1951. február 22. Vásárosnamény.)

3. A Megyei Tanács VB ülésén a tárgysorozat 4. pontja a "Cigánykérdés rendezése". Részlet az ülés jegyzõkönyvébõl. (1951. június 6. Nyíregyháza.)

4. A Megyei Tanács VB ülésén a tárgysorozat 4. pontja "Szociálpolitikai feladatokról beszámoló", ennek részeként a "cigányok átnevelése". Részlet az ülés jegyzõkönyvébõl. (1953. március 26. Nyíregyháza.)

5. Tervezet a cigányügyben végzendõ feladatokról. (1954. [nyár?]. [Nyíregyháza].)

6. Kiss Imre körzeti orvos írása a cigánykérdésrõl. (1954. július 31. Ököritófülpös.)

7. Ésik Károly körzeti orvos dolgozata a cigánykérdésrõl. (1954. augusztus. 17. Kántorjánosi.)

8. Jelentések a cigányság helyzetérõl. (1954. [második fele]. Nyíregyháza.)

9. Feljegyzés a telekosztás ügyében Gáván tartott kisgyûlésrõl. (1955. január 15. Gáva.)

10. A megyei fõorvos jelentése a Megyei Tanács VB-hez a megyében élõ cigányokról. (1955. január 28. Nyíregyháza.)

11. A Megyei Tanács VB. ülésén a tárgysorozat 3. pontja a "Cigányok helyzete". Részlet az ülés jegyzõkönyvébõl. (1955. február 8. Nyíregyháza.)

12. A megyei fõorvos által kidolgozott határozati javaslatok [a február 22-én tartandó VB ülésre]. (1955. február 18. Nyíregyháza.)

13. A Megyei Tanács VB ülésén a tárgysorozat 1. pontjában a lejárt határidejû határozatoknál a cigányok helyzetének tárgyalása. Részlet az ülés jegyzõkönyvébõl. (1955. február 22. Nyíregyháza.)

14. A Megyei Tanács VB elnökének beszámolója a VB ülésre a lejárt határidejû határozatokról, köztük a február 22-én a cigányok helyzetének javítására hozott határozatok végrehajtásáról. (1955. május 31. Nyíregyháza.)

15. A Megyei Tanács VB elnökhelyettese jelentést kér a járási és városi tanácsoktól az 1955. február 22-én hozott határozatok végrehajtásáról. (1955. június 4. Nyíregyháza.)

16. Járási jelentések a Megyei Tanács VB-elnök június 14-én kiadott rendeletére. (1955. július.)

17. A vásárosnaményi járás községeinek jelentései a cigányok helyzetérõl. (1955. július.)

18. A megyei fõorvos összefoglaló jelentése a megye cigányságáról. (1955. augusztus 4. Nyíregyháza.)

19. A Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács VB-elnöhelyettes a járási és városi tanácsok vb-elnökeihez. (1955. október 10. Nyíregyháza.)

20. Gaál Ibolya felkérése cikk írására. (1955. november 28. Budapest.)

21. A Baktalórántházi Járási Tanács VB-elnök a Megyei Tanács VB-elnökhelyettesének. (1955. november 29. Baktalórántháza.)

22. Kézirat a cigányság helyzetérõl. (1955. december 14. [Nyíregyháza].)

23. Gaál Ibolya feljegyzése a Megyei Tanács VB Titkárság Gazdasági Csoportjának a cigány ankéton résztvevõk útiköltségérõl és napidíjáról. (1956. január 21. [Nyíregyháza].)

24. Galambos József levele Gaál Ibolyához. (1956. január 22. Pásztó.)

25. Szalatkay Sándor körzeti orvos utólagos hozzászólása a cigány ankéthoz. (1956. január 25. Gáva.)

26. A Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács VB elnökhelyettes levelezése a Munkaerõ Tartalékok Hivatalával és az Építésügyi Minisztériummal. (1956. február-március. Nyíregyháza, Budapest.)

27. A Munkaügyi Minisztérium által elrendelt felmérés Szabolcs-Szatmár megyei jelentései. (1957. július-augusztus.)

28. Cikk a Népakarat címû újságban a Magyarországi Cigányok Országos Szövetségének megalakulásáról. (1957. október 7.)

29. A Megyei Tanács VB elnöke elrendeli a cigány népesség kérdõíves felmérését. (1957. október 25. Nyíregyháza.)

30. Fekszi István VB-elnök levele a járási tanácsok elnökeihez. (1957. október 26. Nyíregyháza.)

31. A Megyei Tanács VB elnöke a járási, városi tanácsokhoz a cigány népesség felmérésének ügyében. (1957. november 7. Nyíregyháza.)

32. Jelentések a Nagyhalász, Mátészalka és Porcselma községekben élõ cigányokról. (1957. november 12-20.)

33. Jelentések a rakamazi cigányokról. (1957. november 14.)

34. Cikkek a Tanácsok Lapjában. (1957. november-december.)

35. A megyei VB-elnök a községi tanácsok elnökeihez. (1957. november 26. Nyíregyháza.)

36. Hammel József cikke a Keletmagyarországban a szatmári cigánytelepekrõl. (1957. december 1.)

37. Jelentés a csengeri járás cigányságáról. (1957. december 2. Csenger.)

38. A Keletmagyarország cikke a nyírbátori cigányosztályról. (1957. december 8.)

39. Moskovits Károly megyei fõorvos jelentése a Szabolcs-Szatmár megyei cigányságról. (1957. december 11. Nyíregyháza.)

40. A cigányság helyzetével foglalkozó megyei VB ülés jegyzõkönyve. (1957. december 16. Nyíregyháza.)

41. A Keletmagyarország cikke a Megyei Tanács VB elõzõ napi ülésérõl. (1957. december 17.)

42. Jelentés a mátészalkai járás cigányságáról. (1957. december 23. Mátészalka.)

43. A Megyei Tanács VB felhívásai a megye egészségügyi dolgozóihoz és pedagógusaihoz. (1958. január.)

44. A Járási Tanács VB elnökhelyettesének elõterjesztése. (1958. január 7. Csenger.)

45. Cikk a Keletmagyarországban egy tiszadobi cigány családról. (1958. január 12.)

46. A Keletmagyarország híre a nagykállói cigány nõtanács megalakulásáról. (1958. január 15.)

47. Cikk a Keletmagyarországban a vajai cigányokról. (1958. január 23.)

48. Cikk a Keletmagyarországban a leveleki cigányokról. (1958. január 24.)

49. Cikk a Keletmagyarországban a besenyõdi cigányok tsz-felvételérõl. (1958. január 26.)

50. Solymár Tamás írása az Ország Világban szabolcsi cigányokról. (1958. február 2.)

51. Cikk a Keletmagyarországban az ököritófülpösi cigány együttesrõl. (1958. március 27.)

52. Feljegyzések és jelentések a Megyei Tanács 1957. december 16-án hozott határozatának végrehajtásáról. (1958. április 11-14.)

53. Cikkek a Keletmagyarországban. (1958. április-június.)

54. Solymár Tamás írása az Ország Világban az ópályi gazdák és a cigányok konfliktusáról és más szabolcsi cigányokról. (1958. április 16.)

55. Cikk a Keletmagyarországban a kisújszállási cigány ktsz-rõl. (1958. április 22.)

56. Beszámoló a községi tanács VB ülésén. (1958. április 22. Nyírlugos.)

57. Az Ország Világban megjelent cikksorozat nyomán a Megyei Tanács elnökének levele a lap szerkesztõségéhez. (1958. május 2-5.)

58. Fekszi István megyei VB-elnök levelei a Járási és Községi Tanácsok elnökeihez, a Megyei Tanács Osztályvezetõihez, szövetkezeti vezetõkhöz, gazdasági és társadalmi szervezetek vezetõihez. (1958. július 25. Nyíregyháza.)

59. Jelentés a hodászi cigányokról. (1958. augusztus 2. Hodász.)

60. Jelentés a kántorjánosi cigányokról. (1958. augusztus 7. Kántorjánosi.)

61. Farkas Kálmán írása a Keletmagyarországban az apagyi cigányteleprõl. (1958. szeptember 7.)

62. Gyõri Illés György cikke a Keletmagyarországban a tiszavasvári cigányiskoláról. (1958. október 29.)

63. Fekszi István megyei VB-elnök levelei a Megyei Tanács Osztályvezetõihez, szövetkezeti vezetõkhöz, gazdasági és társadalmi szervezetek vezetõihez. (1959. április 22. Nyíregyháza)

64. A megyei VB-elnök a Megyei Tanács Mûvelõdési Osztály vezetõjéhez. (1959. április 23. Nyíregyháza.)

65. A Megyei Tanács VB elnöke a megye cigányságának újabb felmérését rendeli el. (1959. május 8. Nyíregyháza.)

66. A Megyei Tanács Építési- és Közlekedési Osztály jelentése a megyei VB-elnökhöz a 213/1957. sz. határozat végrehajtásáról. (1959. május 13. Nyíregyháza.)

67. Nagy Sándorné szövetkezeti elnök a megyei VB-elnökhöz. (1959. május 15. Nyíregyháza.)

68. A Szatmárvidéki Termelõ Szövetkezet elnöke a megyei VB-elnökhöz. (1959. május 26. Mátészalka.)

69. A nyírkátai községi tanács VB-elnök a megyei VB-elnökhöz. (1959. június 13. Nyírkáta.)

70. A Megyei Tanács Egészségügyi Osztály jelentése a megyei VB-elnökhöz. (1959. június 27. Nyíregyháza.)

71. A Megyei Tanács osztályainak jelentései a megyei VB-elnökhöz. (1959. június 27-30. Nyíregyháza.)

72. Járási jelentések a megyei VB-elnökhöz. (1959. június 29 július 1.)

73. A Mûvelõdési Osztály jelentése a megyei VB-elnökhöz a 213/1957. sz. határozat végrehajtásáról. (1959. július 10. Nyírbátor.)

74. Az Állami Gazdaságok Igazgatóságának jelentése a megyei VB-elnökhöz. (1959. július 23. Nyíregyháza.)

75. Jelentés a Megyei Tanács VB. 1957. december 16-án hozott határozatainak végrehajtásáról. (1959. szeptember 2. Nyíregyháza.)

76. Cikk a Keletmagyarországban a nagykállói cigány gyûlésrõl. (1959. október 9.)

77. Moskovits Károly megyei fõorvos jelentése a Megyei Tanács VB 1959. december 24-én tartandó ülésére az 1957. december 16-án hozott határozat végrehajtásáról és az eredményekrõl. (1959. december 8. Nyíregyháza.)

78. A Megyei Tanács VB. ülésén a tárgysorozat 3. pontja a cigányok helyzetének megjavításáról szóló 1957. évi határozat értékelése. A jegyzõkönyv kivonata. (1959. december 24. Nyíregyháza.)

79. A megyei fõorvos jelentése a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságához. (1960. február 19. Nyíregyháza.)

80. A megyei fõorvos feljegyzése a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságához. (1960. február 22. Nyíregyháza.)

81. Cikk a Keletmagyarországban az aranyosapáti cigányiskoláról. (1960. július 9.)

82. A Keletmagyarország cikke a vásárosnaményi cigányokról. (1960. augusztus 30.)

83. Kormányleirat az 1961. évi, cigányokról szóló párthatározat végrehajtásáról. (1961. november 8. Budapest.)

1. táblázat. Az 1951. évi megyei felmérés összesítése

2. táblázat. Foglalkoztatási adatok az 1953. évbõl

3. táblázat. Az 1957. évi megyei felmérés összesített adatai

4. táblázat. Az 1957. évi felmérés során készült telepleírások adatai

5. táblázat. Az 1959. évi megyei felmérés összesített adatai

6. táblázat. A cigány családok és a cigány népesség száma Szabolcs-Szatmár megyében 1957-ben és 1959-ben