Válogatott bibliográfia Köztes-Európa etnikai földrajzához és etnikai térképezéséhez (1691-2006)

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete gondozásában megjelent kötet hiánypótlónak számít. Ennek oka, hogy jóllehet az etnikai térképezés és az egyes minoritások térbeli elterjedésének vizsgálata mint részdiszciplína több mint száz éves múltra tekint vissza a 'Köztes-Európában', a vizsgált nagyrégió egy részében (így Magyarországon is) csak a múlt század nyolcvanas éveiben éledt újjá a könyv tárgyát képezõ segédtudomány.

A kiadvány Köztes-Európa alatt érti a balti államokat, a visegrádi államok csoportját, az egész Balkánt, Ausztriát, Szlovéniát, Németország, Svájc és Olaszország keleti határvidékét, a Moldáv Köztársaságot, valamint Belorusszia és Ukrajna nyugati részét. Tátrai a rendkívül informatív bevezetõt követõen egy rövid „Használati útmutatóban” ismerteti a mû szerkezeti felépítését, amely szerint a kiadvány alapvetõen két részre tagoltan mutatja be egyrészt az etnikai földrajzi irodalmat, másrészt az etnikai térképeket az 1691-tõl 2006-ig terjedõ idõszakból. Emellett a könyv Köztes-Európát további régiókra bontja, megkönnyítve ezzel a kutatók és a téma iránt érdeklõdõk dolgát.

  

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. Használati útmutató
3. Regionális etnikai földrajzi jellegû irodalom
3.1. Általános
3.2. Bibliográfia
3.3. Délkelet-Európa
3.4. Kárpát-medence
3.4.1. Általános
3.4.2. A mai Szlovákia és Kárpátalja területe
3.4.3. Erdély
3.4.4. Az egykori Jugoszlávia területe
3.4.5. Burgenland
3.4.6. A mai Magyarország területe
3.5. Közép-Európa
4. Etnikai térképek
4.1. Általános
4.2. Délkelet-Európa
4.3. Kárpát-medence
4.4. Közép-Európa
5. Névmutató

  

Tátrai Patrik az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének tudományos segédmunkatársa.