Zsidó cserkészcsapatok története: identitás és emlékezet

Vezető kutató: Bányai Viktória

Résztvevők: Lénárt András (HDKE), Gombocz Eszter (WJLF), Vörös Kata (ORZSE), Szegedi Bálint (Cserkészszövetség)

Időtartam: 2018-2021

Támogatási forrás: Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

A kutatás célja

A 2018-ban indult kutatás célja az 1913 és 1948 között működő zsidó cserkészcsapatok történetének sokoldalú feltárása korabeli források, visszaemlékezések és tárgyi emlékek alapján. A kutatás az eseménytörténeten túllépve vizsgálni kívánja a zsidó cserkészcsapatok szerepét kezdetben a cionista identitásépítésben, majd a két világháború között a felekezeti (neológ) ifjúságnevelési stratégiában, illetve a családi szintű asszimilációs vagy épp disszimilációs törekvésekben. Az elcsatolt területek vonatkozásában a kétszeres kisebbségi létbe került magyar ajkú zsidó közösségek közösségépítő munkájában betöltött szerepét kutatjuk.

A kutatás módszerei

Az elsődleges anyagfeltárás rávilágított, hogy nagy egyenlőtlenség mutatkozik az egykori pesti és vidéki csapatok feldolgozottsága, megőrzött emlékezete között: a vidékieket lényegében a teljes feledés borítja. Továbbá az is egyértelművé vált, hogy csakis helyi kutatások – megyei, városi levéltárak anyaga, helyi sajtótermékek, iskolai értesítők átvizsgálása – révén hozhatók elő a feledésből. Ezt az anyaggyűjtő és -feltáró munkát legalkalmasabban helyi levéltárosok, muzeológusok tudják elvégezni, ezért a kutatás második szakaszát egy ilyen részvevői körrel bővítjük. Az elcsatolt területek csapatainak kutatását is folytatni szükséges, az erdélyi csapatok után, most a felvidékkel folytatva.

A második szakaszban (2020-ban) az anyagfeltárást a következő csapatokkal / gyűjteményekkel tervezzük folytatni:

598. sz. Jósika Miklós Cserkészcsapat (Szegedi Izraelita Hitközség) 1926-48

615. sz. Ámosz Cserkészcsapat (Pécsi Izraelita Elemi Népiskola) 1935-48

672. sz. Bem Cserkészcsapat (Kaposvári Izraelita Hitközség) 1926-41

791. sz. Dávid király Cserkészcsapat (Miskolc, Izraelita Polgári Fiúiskola) 1934-41

Gödöllői Cserkész Könyvtár és Levéltárban őrzött gyűjtemény

Ha-somer ha-cair cserkészcsapat – Komarno

A kutatás eredményei 2019-ben

A Régió folyóirat 2019/2 számában jelentek meg a kutatás első eredményei, egy tematikus blokkot alkotva:

Bányai Viktória: Liliom és Dávid-csillag: a zsidó cserkészet kezdetei Magyarországon, 1913–1924

Gidó Attila: „Sómérok” a Kárpátokban (Erdélyi zsidó cserkészcsapatok)

Gombocz Eszter: Cserkészliliom és kőtábla: A zsidó identitás újjáépítésének törekvései a két világháború közötti neológiában Vidor Pál életének példáján

Vörös Kata: Numerus clausustól a numerus nullusig: A zsidó cserkészek kirekesztése a Magyar Cserkészszövetségből

Szegedi Bálint –Bányai Viktória – Vörös Kata: Zsidó cserkészcsapatok Magyarországon (Csapatok adattára)

Sajtómegjelenés

Föltárul a magyar zsidó cserkészet múltja – Kácsor Zsolt beszélget Bányai Viktóriával és Lénárt Andrással (2018. április 1.)

Liliom és Dávid-csillag, avagy a zsidó cserkészet kezdetei Magyarországon (2019. december 29.)