A magyarországi neológ zsidóság tudomány- és eszmetörténete

Vezető kutató: Turán Tamás

 

A kutatás előzményei és célkitűzései:

A zsidóság modern, "akadémiai" kutatása egyike volt a "neológia" néven ismert magyarországi progresszív zsidó irányzat ideológiai alapértékeinek és -célkitűzéseinek, a vallási haladással, a kultúrával, a hazafisággal kapcsolatos eszméik mellett. Számos tanulmányt publikáltam ennek a - a magyarországi zsidóságban ma is meghatározó - mozgalomnak az ideológiai és tudományos arculatával kapcsolatban (ld. pl.: 150th Anniversary of the Hungarian Jewish Congress, ed. T. Turán, Special Issue of Jewish Culture and History 21/3 [2020]). Az ezen szélesebb kutatási témán belüli jelenlegi célom a neológ zsidóság ideológiája történetének a megírása: az irányzat teológiai, politikai, pedagógiai és kulturális nézetei történeti fejlődésének és meghatározó spektrumának a bemutatása.