A habitus fogalom használhatósága az empirikus kutatásokban: Dilemmák és új utak

   2022. március 10. 11:00 - 2022. március 10. 13:00

Tisztelt Érdeklődő!

Tisztelettel meghívom intézetünk ONLINE rendezvényére:

A habitus fogalom használhatósága az empirikus kutatásokban:

Dilemmák és új utak

Műhelyvita

2022. március 10., csütörtök, 11.00 – 13.00

 

A habitus Bourdieu talán legtöbbet hivatkozott ugyanakkor egyik leginkább bírált koncepciója. A kritikák elsősorban a fogalom időnként homályos elemeit, habitus és reflexió, habitus és identitás, habitus és rassz kérdésének viszonyát érintették. Továbbá azt a kérdést tették fel, mennyire használható ez az 1960-as évek francia társadalmának kontextusában született elmélet a globalizáció, transznacionalizáció korában, a kortárs társadalmi cselekvések magyarázatában.

A habitusfogalom empirikus használhatóságáról és megragadhatóságáról szóló műhelyvita három vitaindító előadása többek között a következő kérdéseket járja körül: Mit takar a plurális habitus elmélete? Hogyan ragadható meg a habitus empirikusan? Az oktatáson keresztül megvalósuló társadalmi előrelépés és az ezzel járó különböző társadalmi szférák közti mozgás hogyan befolyásolja, alakítja a habitust? Milyen fogalmakon, metaforákon keresztül közelíthetők meg a habitus és a térbeliség összefüggései? Hogyan formálja a habitust a migráció tapasztalata?

Az előadások absztraktjai online elérhetőek ITT

A műhelyvita ONLINE formában kerül megrendezésre

ZOOM link ITT

(Passcode: 690549)

PROGRAM

11:00 – 11:05

Durst Judit (TK KI): Előszó a műhelyvitához

11:05 – 11:25

Hadas Miklós (szociológus, az MTA doktora): A Plurális habitus elmélete

11:25 – 11:45

Nyírő Zsanna (TK KI): Az iskolai mobilitás hatása a habitusra

11:45 – 12:05

Németh Krisztina (KRTK RKI): Habitus és térbeliség: kérdések és kutatási irányok

12:05 – 13:00

Kérdések a közönség részéről (Q&A)

A beszélgetés (Q&A) moderátorai: Fáber Ágoston (Replika) és Havas Ádám (Milestone Institute)