Szolidaritás az ukrajnai menekültekkel: az azonnali válasz és az elhúzódó válság hatásai Magyarországon. Kutatási beszámoló és kerekasztal beszélgetés

   2022. október 25. 14:00 - 2022. október 25. 17:00

Szolidaritás az ukrajnai menekültekkel: az azonnali válasz és az elhúzódó válság hatásai Magyarországon. Kutatási beszámoló és kerekasztal beszélgetés

Az eseményről felvétel készült, amely itt megtekinthető.

 

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH AND UKRAINIAN VERSIONS

 

Szolidaritás az ukrajnai menekültekkel:

az azonnali válasz és az elhúzódó válság hatásai Magyarországon

Kutatási beszámoló és kerekasztal beszélgetés

Időpont: 2022. október 25. kedd 14.00 – 16.50

(Igény esetén angol és ukrán nyelvű chuchotage tolmácsolást biztosítunk a helyszínen.)

Helyszín: Társadalomtudományi Kutatóközpont

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., K.0.11-12.

ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/82921998873?pwd=cFJTUCs3VmxUWGVKaFUxTHJxMSs4dz09

Meeting ID: 829 2199 8873 Passcode: 631512

A Társadalomtudományi Kutatóközpont a Közép-Európai Egyetem Demokrácia Intézetével és a Medián Piackutató Intézettel együttműködve 2022 júniusában egy lakossági felnőtt mintán felmérte az ukrajnai háborúból menekülők iránti magyarországi segítségnyújtás formáit, gyakoriságát, szervezeti kereteit és motivációit; valamint az ukrajnai menekültek különféle csoportjait övező általános véleményeket, azt, hogy mitől függ a segítő szándék, és milyen egyéb attitűdök jelennek meg a magyar társadalomban a háború elől menekülőkkel kapcsolatban. A kutatás eredményeit a menekültek, a menekülteket segítő önkormányzatok, szervezetek és civilek valamint az akadémiai közösség tagjaival beszéljük meg. A rendezvény második részében a befogadás és az integráció legaktuálisabb kérdéseiről is szó lesz. Az eseményre a sajtó képviselőit és minden érdeklődőt szívesen látunk.

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ ELÉRHETŐ ITT.

A jelentés bemutatása 14.00-14.20

Zakariás Ildikó (TK KI), Gerő Márton (TK SZI), Morauszki András (TK KI) és Zsigmond Csilla (TK KI)

 

Hozzászólások és vita 14.20-15.10

 

Vendégek

 Bernát Anikó (TÁRKI), Hann Endre (Medián), Kende Anna (ELTE PPK), Messing Vera (TK SZI)

 

Szünet 15.10-15.20

 

Beszélgetés a befogadás aktuális kihívásairól 15.20-16.50

 

Vendégek

Bíróné Dienes Csilla (Szamossályi, polgármester), Bognár Katalin (Menedék Egyesület, szakmai vezető), Bolba Márta (Budapest Józsefváros, evangélikus lelkész), Irina Fedur (Turbina Iskola, Tdh),

Klemencz Zsuzsanna (Szent Egyed Közösség), Szentirmai Judit (Budapest Főváros, önkormányzati főtanácsadó), Simon Ernő (UNHCR)

 

 

Az esemény házigazdái, kutatásvezetők

Feischmidt Margit (TK KI, igazgatóhelyettes)

Zentai Violetta (CEU Demokrácia Intézet, vezető kutató)

Fotó: Farkas Norbert / 24.hu

 

Solidarity with the displaced people from Ukraine:

Instant replies and the effects of the long-term crisis in Hungary

Presentation of research results and roundtable discussion

Time: Tuesday, October 25th 2022, 2-4:50 PM

(If required, chuchotage interpretation in English and in Ukrainian is available at the venue.)

Location: Társadalomtudományi Kutatóközpont (Centre for Social Sciences)

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., K.0.11-12.

ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/82921998873?pwd=cFJTUCs3VmxUWGVKaFUxTHJxMSs4dz09

Meeting ID: 829 2199 8873 Passcode: 631512

The Centre for Social Sciences, the CEU Democracy Institute and the Median Market Research Institute conducted a survey in June 2022 to explore the forms, intensity, organizational frames and motivations of help for those fleeing the war in Ukraine, as well as the general public opinion on the various groups of displaced people, the conditions of helping intentions, and other attitudes in Hungarian society in relation to people fleeing the war. We invited displaced people, local governments, organizations and civic actors supporting displaced people and members of the academic community to discuss the findings. The second part of the event will address the timeliest issues of inclusion and integration. The event is open for the press and we welcome everyone interested from the wider public.

SUMMARY OF THE RESEARCH REPORT CAN BE READ HERE IN ENGLISH.

The presentation of the research findings 2 - 2:20 PM

Ildikó Zakariás (TK KI), Márton Gerő (TK SZI), András Morauszki (TK KI) and

Csilla Zsigmond (TK KI)

 

 

Comments and discussion 2:20 – 3:10 PM

 

Guests

Anikó Bernát (TÁRKI), Endre Hann (Medián), Anna Kende (ELTE PPK), Vera Messing (TK SZI)

 

Break 3:10 - 3:20 PM

 

 

Discussion on the current challenges of inclusion 3:20 - 4:50 PM

 

Guests

Mrs. Csilla Bíró Dienes (the mayor of Szamossályi), Katalin Bognár (Menedék Association, senior specialist),

Márta Bolba (Budapest 8th district, Lutheran pastor), Irina Fedur (Turbina School, Tdh),

Zsuzsanna Klemencz (Saint Egidio Community), Judit Szentirmai (Budapest Capital, senior advisor),

Ernő Simon (UNHCR).

 

 

The hosts of the event and principal investigators

Margit Feischmidt (TK KI, deputy head)

and Violetta Zentai (CEU Democracy Institute, lead of the Inequalities and Democracy Workgroup)

 

Солідарність з вимушеними переселенцями з України:

Миттєві реакції та наслідки довготривалої кризи в Угорщині

Презентація результатів дослідження та круглий стіл

Час: Вівторок, 25 жовтня 2022 року, 14:00-16:50

(За потреби надаємо послуги усного перекладу українською мовою.)

Місце проведення: Társadalomtudományi Kutatóközpont (Центр соціальних наук)

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., K.0.11-12.

ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/82921998873?pwd=cFJTUCs3VmxUWGVKaFUxTHJxMSs4dz09

Meeting ID: 829 2199 8873 Passcode: 631512

Центр соціальних наук, Інститут демократії ЦЄС та Інститут дослідження ринку "Медіан" у червні 2022 року провели опитування з метою вивчення форм, інтенсивності, організаційних рамок та мотивацій допомоги тим, хто втікає від війни в Україні, а також загальної громадської думки щодо різних груп переміщених осіб, умов намірів допомоги та інших настроїв в угорському суспільстві щодо людей, які втікають від війни. До обговорення результатів дослідження ми запросили переміщених осіб, органи місцевого самоврядування, організації та громадських діячів, які надають підтримку переміщеним особам, а також представників академічної спільноти. Друга частина заходу буде присвячена актуальним питанням інклюзії та інтеграції. Захід є відкритим для преси і ми запрошуємо всіх зацікавлених представників широкої громадськості.

Презентація результатів дослідження 14:00 - 14:20

Ільдіко Закаріаш (TK KI), Мартон Гере (TK SZI), Андраш Мораушкі (TK KI) та

Чілла Зігмонд (TK KI)

 

Коментарі та обговорення 14:20 - 15:10

 

Гості

 Аніко Бернат (TÁRKI), Ендре Ханн (Medián), Анна Кенде (ELTE PPK), Віра Мессінг (TK SZI)

 

Перерва 15:10 - 15:20

 

Обговорення поточних викликів інклюзії 15:20 - 16:50

Гості

пані Чілла Біро Дьенеш (мер міста Шамоссалі), Каталін Богнар (Асоціація "Менедек", старший спеціаліст), Марта Болба (8-й район Будапешта, лютеранський пастор), Ірина Федур (школа "Турбіна", Tdh), Жужанна Клеменч (Громада Святого Егідія), Юдіт Шентірмай (столиця Будапешта, старший радник),

Ерно Сімон (УВКБ ООН)

 

Ведучі заходу та головні дослідники

Маргіт Файшмідт (TK KI, заступник голови)

та Віолетта Зентаї (Інститут демократії РЄ, керівник робочої групи з питань нерівності та демократії)