Feischmidt Margit

Feischmidt Margit
CV letöltése

Osztályvezető

Kutatóprofesszor (TK KI)
Kutatási területek
  • Etnicitás, interetnikus kapcsolatok
  • Nacionalizmus, nemzeti kultúra és kulturális emlékezet
  • Multikulturalizmus, elismeréspolitika, identitáspolitika
  • Migráció, transznacionális mobilitás
  • Társadalmi szolidaritás és önkéntesség
  • Rasszizmus, interetnikus konfliktusok
  • Romák es magyar kisebbségi közösségek Közép- és Kelet-Európában
Kiemelt publikációk

‘We Are That In-Between Nation’: Discourses of Deservingness of Hungarian Migrants Working in Institutions of Refugee Accommodation in Germany. Sociology. 2020. https://doi.org/10.1177/0038038520941690 (Co-author Zakariás, I)

Memory-Politics and Neo-nationalism: Trianon as Mythomoteur. Nationalities Papers. 2020. 48 (1), 30-143.

Deployed fears and suspended solidarity along the migratory route in Europe. Citizenship Studies. 2020. 24 (4), 441-456.

How Migration Experience Affects the Acceptance and Active Support of Refugees? Philanthropy and Paid Work of Hungarian Migrants in the German Immigrant Service. Journal of Immigrant and Refugee Studies. 2020. Online published https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15562948.2020.1724353

Producing the nation through philanthropy: Legitimising coethnic and prorefugee civic action in Hungary. Nations and Nationalism 2020. Online published https://doi.org/10.1111/nana.12607, co-author: Zakariás I.

New Forms of Nationalism and the Discursive Construction of the Gypsy Other. In: The Rise of Populist Nationalism: Social Resentments and Capturing the Constitution in Hungary. Ed: Feischmidt, M.& Majtényi, B. Budapest: CEU Press, 2019, 179-208.

Conclusion: Civil Involvement in Refugee Protection—Reconfiguring Humanitarianism and Solidarity in Europe. In: Refugee Protection and Civil Society in Europe Feischmidt, M, Pries, L, Cantat, C, eds. Palgrave Macmillan, 2019, 379-399. Co-author: Cantat, C.

Politics of Care and Compassion: Civic Help for Refugees and Its Political Implications in Hungary—A Mixed-Methods Approach. In: Refugee Protection and Civil Society in Europe Feischmidt M, Pries L, Cantat C, eds. Palgrave Macmillan, 2019, 59-99.  Co-author:  Zakariás

Feischmidt Margit, Majtényi Balázs ed. 2019. The Rise of Populist Nationalism Social Resentments and the Anti-constitutionalist Turn in Hungary. CEU Press, New York – Budapest

Feischmidt Margit (2017) Nationalismus und die Darstellung der »Anderen« Die diskursive Konstruktion von Rassismus in der ungarischen Provinz In: Irene Götz ; Klaus Roth; Marketa Spiritova (Hrsg) Neuer Nationalismus im östlichen Europa Kulturwissenschaftliche Perspektiven. Munich: Transcript Verlag, pp 245-266.

‘Rocking the nation’: the popular culture of neo-nationalism. Nations and Nationalism, Volume 23, Issue 2 April 2017, 309–326. (társszerző: Pulay Gergő)

Understanding the rise of the far right from a local perspective: Structural and cultural conditions of ethno-traditionalist inclusion and racial exclusion in rural Hungary. Identities. Global Studies in Culture and Power. Volume 24, 2017 - Issue 3, 313-331, (Társszerző: Szombati Kristóf)

Dampened Voices: A Comparative Look at Roma Adolescents’Discourses on Being ‘Othered’ at School In: Schiff Claire, Szalai Júlia (ed.) Migrant, Roma and Post-colonial Youth in Education across Europe: Being ‘visibly different’. London: Palgrave, 2014. pp. 120-135.

Nemzet a mindennapokban: Az újnacionalizmus populáris kultúrája. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2014. Társszerzők : Glózer Rita, Ilyés Zoltán, Kasznár Veronika Katalin, Zakariás Ildikó

"Csak másban": Romareprezentáció a magyar médiában. Budapest; Pécs: Gondolat - PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2013. Társszerkesztők-: Bogdán Mária, Guld Ádám

Etnicitás. Különbségteremtő társadalom (Ethnicity. Social Distinctions and cultural difference in the society) Editor. Budapest: Gondolat. 2010.

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. 2006. Princeton University Press. Co-authors: Rogers Brubaker, Jon Fox and Liana Grancea.

Magyar nyelvű kiadás: Nacionalista politika és mindennapi etnicitás egy erdélyi városban. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2011. Román kiadás: Politica naţionalistă şi etnicitate cotidiană într-un oraş transilvănean. Cluj: Kriterion, 2011.

Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban. MTA. Kisebbségkutató Intézet. Budapest, 2005. Társszerkesztő: Pál Nyiri