Határhelyzetek II.: Kultúra, oktatás, nyelv, politika


KÖNYVBEMUTATÓ 2010. március 18-án 13 órától  Márton Áron Szakkollégium Márai termében (1037 Budapest, Kunigunda útja 35.)


A tanulmánykötet az Oktatáskutatási Szakkollégium hallgatóinak írásait tartalmazza, melyek kulturális hagyományozódás, a szülõföldi és magyarországi felsõoktatási kínálat, a felsõoktatásban zajló migrációs folyamatok, a munkaerõ-piaci kihívások valamint a civil szféra és alapítványok mûködésének témakörét járják körül.

A kötet anyaga teljes szöveggel elérhetõ a Márton Áron Szakkollégium Balassi Intézetének honlapján.Tartalom 

BevezetõFejes István

ERDÉLY


FELVIDÉK


KÁRPÁTAJLA


VAJDASÁG


UtószóKötél Emõke

Rövidítések jegyzéke
Helymutató
Névmutató
Angol nyelvû absztraktok – Abstracts
A kötet szerzõi