Párhuzamos értelmezések és modellek – integráció, szegregáció, asszimiláció – a kisebbségkutatásban

A mai magyar társadalomkutatásban mi az integráció, az asszimiláció és a szegregáció fogalmának tartalma? Hogyan lehet a magyar kisebbségkutatás különbözõ területein (magyarországi nemzetiségek, romák, zsidóság, kisebbségi magyarok, bevándorlók) ezekkel a kategóriákkal jelenségeket és folyamatokat megragadni?

Az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet rendezvénye.

Helyszín: MTA Társadalomkutató Központ, Jakobinus terem, 1014 Budapest, Országház utca 30.

Idõpont: 2010. május 27. (csütörtök) 9:00 - 19:00 óra

Információ: tel.: +36 1 224-6790, e-mail: titkarsag@mtaki.hu , honlap: http://www.mtaki.hu

 

PROGRAM

9.00 - MEGNYITÓ – Tóth Ágnes

INTEGRÁCIÓ


SZEGREGÁCIÓ


ASSZIMILÁCIÓ   


ÁTÉRTELMEZÉSEK