Schengeni határnyitás - Magyarország, a magyar kisebbségek és a szomszéd államok

 
Az 1985. június 14-én megkötött schengeni egyezmény a csatlakozó államok közös határain lehetõséget teremt a személyek akadálytalan közlekedésére, megkönnyíti a kapcsolattartást a tagállamok polgárai között.

Hosszas mûszaki, biztonsági elõkészületek, valamint az Európai Unió szakminisztereinek egyeztetései után Magyarország, Szlovénia és Szlovákia, s további 6 tagállam az Európai Unió belügyminisztereinek 2007. november 10-i döntése, valamint az Európa parlament 2007. november 15-i döntése alapján   2007. december 20-án éjfélkor csatlakozik a schengeni rendszerhez.

A schengeni határnyitás több tekintetben is új helyzetet teremt Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek kapcsolatában.

Két szomszéd állam - Románia és a nem EU tag Horvátország - polgárai vízummentesen léphetik át Magyarország, illetve a többi EU- tagállam határát.  Romániával a 2004. árpilis 27-én megkötött határátlépési egyezmény 2006. december 21-i módosításával 2007 folyamán fokozatosan áttértek az egy megállós határellenõrzésre.

Magyarország nem uniós szomszédjai közül Ukrajnával kishatárforgalmi megállapodást kötött a határtérségben élõk kapcsolattartásának elõsegítése érdekében
A Vajdasági Magyar Szövetség és a többi vajdasági magyar párt 2007. április 13-i közös megállapodásuk alapján  ellenzik a kishatárforgalmi rendszer bevezetését.   Magyarország kezdeményezi Szerbia állampolgárainak vízummentességét.

A kárpátaljai és vajdasági magyarok kapcsolattartását segítõ támogatásárokról a Szülõföld Alap  kapcsolattartási támogatási rendszert alakított ki.

A visegrádi államok schengeni rendszerhez csatlakozása  új helyzetet teremt a négy állam polgárainak kapcsolattartásában, s több tekintetben a vízum- és migrációs politikájukban is. A magyarországi változásokról a Bevándorlási és Állampolgári Hivatal adott ki tájékoztatást.

Az Európai Mûhelytanulmányok 113. számaként megjelent a Fejes Zsuzsanna - Sallai János - Soós Edit - Tóth Judit (szerk.) - Vájlok László: Schengenre hangolva címû kötet.

  

Sajtószemle a schengeni határnyitással kapcsolatos hírekbõl (MEH Nemzetpolitikai Ügyek Fõosztályának sajtószemléje):

2007. 12. 19.

2007. 12. 15.