Felhívás szakmai gyakorlatra

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA, MA vagy PhD képzésben részt vevő diákok számára. A szakmai gyakorlat során a pályázónak lehetősége nyílik Az egyházak növekvő szerepvállalása a közoktatásban és az oktatáspolitikában című kutatási projekttel való megismerkedésre, illetve bekapcsolódásra a kutató és elemző munkába.

A program rövid leírása:

A program időtartama: 8 hét a 2021. július és október közötti időszakban megegyezés szerint.

A program során a gyakornok megismerkedhet Magyarország meghatározó kisebbségkutató intézetével és az ott, illetve az onnan irányított munkákkal. Projektjeinket lásd a www.kisebbsegkutato.tk.hu honlapon.

A kiválasztásnál meghatározóak a projekt által elvárt speciális készségek, valamint az Intézet profilja iránti fogékonyság.

 

Program rövid leírása:

A gyakornok feladata a kutatásvezetővel való szoros együttműködésben a fenti kutatáshoz kapcsolódó egyes tudományos és adminisztratív teendők ellátása. A gyakornoki program során a gyakornok megismerkedhet a téma szakirodalmával, részt vállalhat kutatásszervezési tevékenységekben, a terepmunkában (interjúzás, megfigyelés), és az elemzésben. A jelentkezők jártasságot szerezhetnek a kvalitatív kutatási technikákban: vezérfonal készítése, dokumentumelemzés, interjúk készítése oktatáspolitikusokkal, oktatási intézmények vezetőivel, pedagógusokkal, szülőkkel. Érdeklődés esetén saját önálló alprojekt kidolgozása és megvalósítása is lehetséges.

A szakmai gyakorlat kb. heti 10-15 óra elfoglaltsággal jár (amennyiben már lehetséges lesz, vidéki terepmunka is elképzelhető). Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára.

 

Elvárások:

 1. Befejezett vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok, vagy PhD képzés.
 2. Önálló munkavégzés, kezdeményezőkészség,
 3. Legalább középfokú angol nyelvtudás,
 4. Érdeklődés az oktatásszociológia, az oktatáspolitikai folyamatok szociológiai elemzése iránt.

A gyakorlati idő elején össze kell állítani egy munkatervet a mentorral, és a gyakorlat végén, a munkacsoport előtt be kell számolni az elvégezett munkáról.

Előnyt jelent:

- Magasabb szintű angol nyelvtudás;

- Oktatásszociológiai kutatási tapasztalatok;

- Társadalomtudományi alapszakos végzettség, illetve mesterszakos vagy PhD-s jogviszony.

 

Az intézet vállalásai:

 1. A gyakornok számára egy kutató mint mentor biztosítása, akivel napi kapcsolatban áll, és bevezeti őt a tudományos kutatások lebonyolításának mikéntjébe.
 2. A gyakornok megbízási jogviszony keretében díjazásban részesül, amelynek összege a konkrét feladat alapján kerül majd meghatározásra.
 3. Aktuális szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtás, az adott téma kutatói felé személyes közvetítés.
 4. Számítógépes elérhetőség és korlátozott szkennelési, fénymásolási lehetőségek.
 5. Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.
 6. Igény esetén a gyakorlat teljesítésének igazolása.

 

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

 1. Legfeljebb egy oldalas motivációs levél,
 2. Szakmai önéletrajz,
 3. Legalább középfokú angol nyelvtudás igazolása.

 

Jelentkezési határidő: 2021. május 15.

 

A jelentkezés módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában a kisebbsegkutato@tk.hu elektronikus postafiókra és Neumann Eszternek (neumann.eszter@tk.hu) kérjük elküldeni. A tárgy mezőben a következőket tüntessék fel: „Szakmai gyakorlat”.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont adatkezelési irányelvei az alábbi linken érhetőek el: https://tk.hu/uploads/files/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_koezalkalmazotti_jogviszony_uegyintezese.pdf

Kérjük a gyakornoki programunkra jelentkezőket, hogy a linken található dokumentumot tanulmányozzák át, azt aláírásukkal ellátva a jelentkezésükkel együtt szintén juttassák el részünkre!

A döntésről és a további teendőkről a pályázókat legfeljebb két héten belül kiértesítjük.

 

További információ:

Neumann Eszter, tudományos munkatárs (neumann.eszter@tk.hu)

A felhívás letölthető: ITT.