Felhívás nyári szakmai gyakorlatra

Felhívás

Nyári szakmai gyakorlatra

 

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete

pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra MA képzésben részt vevő 3 diák számára

 

Program rövid leírása

A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz az empirikus kutatás kvalitatív módszereinek gyakorlatban való elsajátítására; továbbá megismerkedni egy magyarországi falu hétköznapjaival, az ott élők problémáival, az agrárgazdaság új formáival, a falun élő fiatalok kulturális választásaival, a hagyományok régi és új formáival, a vidéki társadalom etnikai megosztottságával, a szegénység és a szegregáció formáival és következményeivel. E témák, és a maguk hozott érdeklődés alapján fogalmazzák meg a hallgatók azt a kutatási kérdést, problémát, amit komolyabb, empirikus vizsgálat tárgyává tesznek. A falukutató táborok hagyományát követő csoportos terepkutatást tartalmi és módszertani felkészítést követően egy Heves megyei faluban valósítjuk meg, 2022. június 3-25. és augusztus 15-30. között. A terepgyakorlat egy külföldi felsőoktatási intézménnyel és annak hallgatóival együtt történik.

A terepgyakorlat vezetői:

Tatjana Thelen (Bécsi Egyetem), Feischmidt Margit és Szombati Kristóf a TK KI kutatói

Elvárások a diákok felé

  1. Befejezett vagy folyamatban lévő MA képzés szociológiából vagy antropológiából.
  2. Jelentkezéskor munkaterv (1-2 oldal, max 4 E szó) amelyben a jelentkező korábbi módszertani és szociológiai tárgyaira és olvasmányaira való hivatkozással fogalmazza meg érdeklődését, kérdéseit, amire egy terepmunka keretében választ remél találni.
  3. A program végéig (2022. szeptember 30.) 15 (20-30 E karakter) oldalas kutatási jelentés vagy dolgozat, amit mindenki bemutat a résztvevő diákok házi konferenciáján.
  4. Kollektív munkában való részvétel a terepmunka idején.

Az intézet vállalásai

  1. A programban résztvevő részére egy választott vagy érdeklődéséhez közel álló mentor biztosítása a terepmunka alatt, az adatok feldolgozásának, és a jelentés megírásának idejére.
  2. A gyakorlat teljesítésének igazolása a mentor ellenjegyzése nyomán, az igazgató által.

A szakmai gyakorlaton résztvevők díjazásban nem részesülnek, a programban való részvétel nem keletkeztet jogviszonyt.

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

  1. Munkaterv (1-2 oldal, max 4 E szó)
  2. Önéletrajz
  3. Legalább középfokú, lehetőség szerint felsőfokú angol vagy német nyelvtudás igazolása
  4. Ajánló oktató neve és email címe, akihez az intézet szükség esetén fordulhat ajánlásért (nem kell benyújtani ajánlólevelet)

Jelentkezési határidő: 2022. április 3., éjfél

A jelentkezés módja

A pályázati anyagot elektronikus formában a kisebbsegkutato@tk.hu elektronikus postafiókra címezve kérjük elküldeni.

A tárgy mezőben a következőket tüntessék fel: „Szakmai gyakorlat. Nyári terepmunka”

 

A döntésről és a további teendőkről a pályázókat legfeljebb két héten belül kiértesítjük.

Budapest, 2022. március 23.

 

Dr. Feischmidt Margit

osztályvezető, kutatóprofesszor

Kisebbségkutató Intézet

Társadalomtudományi Kutatóközpont