Bárdi Nándor

Bárdi Nándor
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos főmunkatárs (TK KI)
Kutatási területek

Magyar kisebbségek története, romániai magyar kisebbség története, etnopolitika, magyarságpolitika, kisebbségpolitika

Kiemelt publikációk

Bárdi NándorPál Judit (szerk.): Dincolo de tranşee. Cum au trăit maghiarii din Transilvania Marele Război și Trianonul. Bucuresti: Editura Humanitas, 2022, 508 p. REAL: http://real.mtak.hu/id/eprint/154966

Bárdi Nándor–Szabó Csongor: Magyar parlamenti képviselők Nagyromániában. In Bárdi NándorGyurcsík Iván (szerk.): Nemzetiségi parlamenti képviselet. Nemzetiségi képviselet Magyarországon és az utódállamok parlamentjeiben (1869–1918 / 1920–1990). Budapest: Országház Könyvkiadó, 2022, 135–183 p. [428 p.]

Bárdi Nándor: Közeli távolság. Magyarország és a határon túli magyarok viszonyairólIn: Kovách Imre (szerk.) Integrációs mechanizmusok a magyar társadalomban Budapest: Argumentum Kiadó, Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2020, 311–370. p. [432 p.] https://mek.oszk.hu/22300/22365/22365.pdf

Bárdi, Nándor – Kiss, Tamás: Minority Political Agency in Historical Perspective: Periodization and Key Problems In: Kiss, Tamás; Székely, István; Toro, Tibor; Nándor, Bárdi; Horváth, István (szerk.): Unequal Accommodation of Minority Rights : Hungarians in Transylvania. London: Palgrave, 2018. 37–70.

Románia magyarságpolitikája 1918-1989. In: Magyarok Romániában. Tanulmányok az erdélyi magyarságról 1990–2015. Szerk. Bárdi Nándor, Éger György, L'Harmattan-KRE, Budapest, 2017. 9 –128.

Bárdi Nándor, Pál Judit (szerk.): Székelyföld története 1867-1990, III. kötet, Székelyudvarhely: MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület; Haáz Rezső Múzeum, 2016. 859 p. [uő. Közigazgatási rendszerváltás 395-440., Politikai keretek 441-497. p., Terület, népesség, társadalom 1910-1941 498-528. p., Oktatás 572-591.; Történetírás és székelykultusz 592-603. p.]

Different Images of the Future of the Hungarian Communities in Neighbouring Countries, 1989–2012. EUROPEAN REVIEW : INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THE ACADEMIA EUROPAEA (ISSN: 1062-7987) 21: (4) pp. 530-552. (2013)

Otthon és haza.: Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó, 2013. 608 p.

Minority Hungarian communities in the twentieth century. Eds. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László. Boulder: Atlantic Research and Publications, 2011. 859 p. (East European monographs; 774.)

Határon túli magyarok: mérleg, esély, jövő [Ablonczy Balázzsal közösen] In: Bitskey botond (szerk.): Határon túli magyarság a 21. században: Tanulmánykötet. Konferencia-sorozat a Sándor-palotában, 2006-2008. 269 p. Budapest: Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. pp. 9-32.

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László. Budapest: Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2008. 508 p.

Tény és való: a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete : problémakatalógus. Pozsony: Kalligram, 2004. 271 p.