Lokális cigány közösségek Gömörben. Identitásváltozások marginalitásban

 

A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, a Szlovák Tudományos Akadémia Etnológiai Intézete és a tornaljai Kulturális Antropológiai Mûhely közös kutatást indított a gömöri régióban a cigány és a nem cigány csoportok egymáshoz való viszonyáról. A vizsgálat az itt élõ cigányok etnikai identitására, az etnikai identitás és a felekezeti hovatartozás közötti összefüggésre, továbbá az együttélést befolyásoló, illetve akadályozó konfliktusok közül a munkanélküliségre és az oktatásra terjedt ki. A tanulmányok szerzõi (Gecse Annabella, Kovács Attila, Kuchta Karin, P. Bodnár Enikó, Pusko Gábor, Prónai Csaba és Vajda Imre) az általuk vizsgált településeken személyesen folytattak terepmunkát, adataik elsõkézbõl származó információkon alapulnak.


 

Tartalom


Prónai Csaba:
Elõszó

Arne B. Mann: A szlovákiai romológiai kutatások áttekintése (ford. Szabó Orsolya)

Prónai Csaba – Vajda Imre: Cigány/nem cigány együttélés a gömöri Balog-völgyben

Gecse Annabella: Etnikai átrendezõdés Baracán

Kovács Attila: Barka. Közösségek, identitások és vallásosság egy felsõgömöri búcsújáró helyen (ford. Mészáros Andor)

Kuchta Karin: A dernõi cigányság

P. Bodnár Enikõ: A sajógömöri valóság. Állapotfelmérés a magyarok és a cigányok együttélésérõl Sajógömörön 2002–2003-ban

Pusko Gábor: Cigányok és parasztok. Néhány alapvetés a cigány/nem cigány egymás mellett élés kérdésköréhez Tornalján az ezredforduló környékén

Térképek