Löw Immánuel és Goldziher Ignác levelezése

Vezető kutató: Turán Tamás

Résztvevők: Dévényi Kinga (MTA Könyvtár, Keleti Gyűjtemény vezetője)

Támogatási forrás: MTA Könyvtár

 

A kutatás előzményei és célkitűzései:

Löw Immánuel (1854-1944) és Goldziher Ignác (1850-1921) a magyarországi neológ zsidóság és zsidó tudományosság kimagasló alakjai voltak (ld. pl. T. Turán and C. Wilke, eds., Modern Jewish Scholarship in Hungary – the "Science of Judaism" Between East and West. Berlin and Boston: De Gruyter, 2016; T. Turán, "Goldziher and Jewish Scholarship in Light of His Correspondence with Immanuel Löw and Michael Guttmann" In: H.-J. Becker et al. eds., Building Bridges: Ignaz Goldziher and His Correspondents. Islamic and Jewish Studies around the Turn of the Twentieth Century. Leiden: Brill, 2024, 347-368). Löw rabbi volt Szegeden, egyike a sémi filológia és a zsidó folklór valaha élt legnagyobb tudósainak; Goldzihert, aki a budapesti egyetem professzora volt, az iszlámmal és az arab irodalommal foglalkozó kutatás egyik alapítójaként tartják számon. Levelezésük (amelynek kiadásán Dévényi Kingával dolgozom), egyike a magyarországi zsidó tudomány különleges dokumentumainak, amely képet ad barátságukról, tudományos együttműködésükről, egymást átfedő nemzetközi tudományos "hálózataikról", továbbá a neológ zsidóság intézményi elitjéhez fűződő ambivalens kapcsolatukról.