Magyarok a Vajdaságban 1944-1954: kronológia

 

"Egy számomra különös munka elsõ kötetével készültem el. Sokféle dologgal foglalkoztam életem különbözõ idõszakaiban, és mindig kellettek olyan ellenõrzõ pontok, cölöpök, amelyekre ingoványos talajon lépkedve - és gyakran volt ez így - döntéseim ellenõrzése során támaszkodhattam. Az egyik az életinterjúk sorozata, amelyek esetében a tõlem idõsebbeket és tapasztaltabbakat faggatva igyekeztem eligazodni. A másik a kronológia, amelyben olyan tények rögzítésére törekedtem, amelyeket a világ dolgairól való véleményalkotásom során megkerülhetetlennek tartottam. Úgy néztem rá, mínt a Mengyelejev-féle periódusos rendszerre. Ha felmerült egy új elem, és nem illett össze a korábbiakkal, ez figyelmeztetés volt, hogy talán az egész szemléletmódot újra kell gondolni, korrigálni kell. Saját belsõ használatra épült tehát mindkettõ évtizedek alatt. Az életinterjú-sorozat elsõ kötete 2010 júniusában jelent meg, de a kronológiát kezdtem összeállítani elõbb. A mostani kézirat az 1944 és 1954 közötti idõszak azon eseményeinek tárgyszerû leírását tartalmazza, amelyek meghatározták, vagy legalábbis befolyásolták a vajdasági magyarság helyzetét, sorsának alakulását, fejlõdését vagy visszafejlõdését közösségként."

/Részlet az elõszóból/ 

 A könyv teljes szövege letölthetõ a Vajdasági Magyar Digitális Adattárból.

 

Tartalomjegyzék 

 

Elõszó

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

Mutató

Tartalom