Národnostná databáza Slovenska, 1870-2021

Národnostná databáza slovenských obcí obsahuje údaje o materinskom jazyku a/alebo národnostnej príslušnosti a vierovyznaní v jednotlivých obciach zo 14 sčítaní ľudu z rokov 1870–2021.

Súbor údajov obsahuje viac ako 50 000 záznamov a okrem číselných údajov samozrejme obsahuje aj údaje o rôznych maďarských, československých, slovenských a nemeckých verzií názvov a administratívnej príslušnosti v čase sčítania, ako aj poznámky o zmenách a osobitých problémoch.

Súčasťou sú aj textové a mapové popisy, ktoré pomáhajú sledovať sčítania, administratívne zmeny a iné problémy, ako aj podrobná bibliografia zdrojov a bibliografie a administratívne mapy na úrovni sídiel.

1. Verejná správa

2. Sčítania ľudu

3. Problematika názvov obcí

4. Problémy miest a osád

5. Zdroje, vybraná literatúra

 

Národnostné a konfesionálne údaje obcí na Slovensku 1870–2021

Tabuľky Slovenska, okresy, kraje, mestá

Administratívna mapa Slovenska 2021 (v troch častiach: prvá - druhá - tretia)

 

*

Prajeme úspešné prehliadanie!