Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára

 

Tisztelettel ajánljuk ezt a könyvet a második világháború utáni csehszlovákiai és magyarországi kényszertelepítések, jogfosztások üldözötteinek, az 1947 és 1949 között lezajlott csehszlovák-magyar lakosságcsere valamennyi érintettjének, a szülõföldjüket, lakhelyüket, otthonukat elveszítõ magyaroknak, szlovákoknak, németeknek és utódaiknak.

A könyv összeállítói a múlt feldolgozásával, a történeti tények feltárásával a politikai döntések nyomán egymással szembekerült három nemzet megbékélését szeretnék elõmozdítani.

  

     

     

  

  

  

   

Tartalom

Ajánlás


Menekültek, deportáltak, ki- és betelepítettek

Sólyom László: Elõszó

Koncsol László: A szomorújáték felvonásai

Molnár Imre-Szarka László: A lakosságcsere története és emlékezete

Izsák Lajos: A felvidéki magyarság jogfosztása és kényszerkitelepítése

Vadkerty Katalin: A belsõ telepítés Szlovákiában (1945–1949)

Popély Árpád: A szlovákiai magyarság csehországi deportálása

Molnár Imre: Szlovákiai magyar menekültek önszervezõdései

László Péter: Felvidéki magyarok a Dunántúlon


A lakosságcsere kül-és belpolitikai kontextusa

Štefan Šutaj: A csehszlovák kormánypolitika és a lakosságcsere

Szabó Károly: A csehszlovák–magyar lakosságcsere gazdasági vonatkozásai

G. Vass István: A menekültügy kezelése Magyarországon 1945–1946-ban

Kugler József: A felvidéki magyarok magyarországi letelepítése

Földesi Margit: Kitelepítés, lakosságcsere és a Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság

Szarka László: A szlovákiai magyarok kérdése a párizsi békekonferencián


Önvallomások, emléktöredékek, források

'Tiltakozni nem tiltakozhattunk…' Felvidéki magyar visszaemlékezések

Krupa András: A magyarországi szlovákok és a lakosságcsere

Fehér Csaba: A pozsonyi magyar Megbízotti Hivatal mûködése (1946–1948)

Tóth Ágnes: 'Eljárásuk isteni és emberi törvényeket sért.' A Református Egyetemes Konvent elnökségének két memoranduma

Egyezmény Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában

Popély Árpád: A csehszlovák–magyar lakosságcsere kronológiája


Képek

További képanyag