REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom. 18. évfolyam, 2007, 3. számSzerkesztõség:
Bárdi Nándor, Erdõsi Péter, Fedinec Csilla, Kántor Zoltán, Kovács Éva, Papp Z. Attila

  

A folyóirat régebbi számai itt érhetõk el.

 

 

 

 

 

  

 

 

TARTALOM

 

1956 EMLÉKEZET ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN

Egry Gábor: A politika emlékezik - emlékezetpolitikai változatok

Takács Róbert: Az 1956 forradalom az orosz közgondolkodásban és történetírásban

Rásky Béla: 1956 mint az osztrák történelem szerves része. Ausztriai megemlékezések 2006-ban

UKRAJNA ÉS OROSZORSZÁG: TÖRTÉNELMI NARRATÍVA ÉS PÁRTOSODÁS

Viktoria Szereda: Történelmi emlékezet Ukrajna és Oroszország elnökeinek hivatalos beszédeiben

Fedinec Csilla: Pártok és ideológiák Ukrajnában. Az egypártrendszertõl a politikai tömörülésekig

CENZÚRA ROMÁNIÁBAN

Gyõrffy Gábor: Sajtócenzúra a kommunista Romániában

Lazok Klára: Könyvkiadás és cenzúra az 1950–60-ad évek Romániájában

Dobos Balázs: Kisebbségpolitika és kisebbségpolitikai intézményrendszer Magyarországon 1948 és 1993 között

SZEMLE

Romsics Gergely: Többszólamú magyar kisebbségtörténet
(Bárdi Nándor - Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében)

Bokor Zsuzsa: Identitásdiskurzusok Erdélyrõl
(Feischmidt Margit (szerk.): Erdély-(de)konstrukciók

Kapitány Balázs: Erdélyi magyar népesség-elõreszámítás (Csata István - Kiss Tamás: Népesedési perspektívák Erdélyben)

László Réka: Olaszország bevándorlás politikája a 21. században (Vincenzo Cesareo szerkesztette tanulmánykötetrõl)