Kádár-korszak, kádárizmus, korlátozott mozgástér: magyar modell?

Az intézet két panel keretében vesz részt a szeptember 1-3. között, a Miskolci Egyetemen megrendezésre kerülő országos jelenkortörténeti konferencián. A teljes program elérhető ITT.

A két intézeti szervezésű panel:

Szeptember 2-án pénteken 11:15-től: Magyarságpolitika a Kádár-korszakban

Bárdi Nándor: A magyar-magyar kapcsolatok és a határon túli magyarok támogatásának keretei a Kádár-korszakban

Fodor János: A bukaresti magyar elit a magyarországi kémelhárítás látókörében 1971-1983

Filep Tamás Gusztáv: Híd a kettős kötődéstől Ion Lăncrănjanig

Ablonczy Bálint: "Ők is magyarok" - a Tömegkommunikációs Kutatóintézet felmérései a határon túli közösségekről a Kádár-rendszer idején

Vitaindító: Stefano Bottoni

Elnök: Novák Zoltán Csaba

Szeptember 3-án szombaton 11:15-től: Nyitások és zárások a magyar nemzetiségpolitikában (1956-1990)

Tóth Ágnes: A nemzetiségpolitika korrekciója és újra gondolása (1956-1970)

Dobos Balázs: Az újragondolt nemzetiségpolitika mérlege (1970-1989)

Majtényi György: Cigányok/romák a Kádár-korszakban

Eiler Ferenc: A csend és ami utána következik (Harta, 1956-1990)

Vitaindító: Valuch Tibor

Elnök: Valuch Tibor