Intézeti hírek

Három új kutatási portál

2006-ban az intézet három új kutatási portálja kezdte meg mûködését: a Kárpát-medencei Magyar Kutatási Adatbázis, a Magyarországi Kisebbségi Önkormányzati Alportál és a Visa and Immigration Policies of the Visegrad Countries

Mûhelymegbeszélés

A Néprajzi Kutatóintézet és az Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet közös mûhelymegbeszélést szervez 2007. február 20-án, kedden 13.30-tól a regionalitás témájában.

A Magyar Köztársaság elnöke 2007. március 15–én Széchenyi-díjat adományozott Komoróczy Gézának

A Magyar Köztársaság elnöke 2007. március 15–én Széchenyi-díjat adományozott Komoróczy Gézának, a nyelvtudomány kandidátusának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Asszírológiai és Hebraisztikai Tanszék egyetemi tanárának, az Intézetünk keretei közt mûködõ Judaisztikai Kutatócsoport vezetõjének nemzetközileg elismert hebraisztikai és asszírológiai tudományos eredményeiért, valamint a két diszciplína hazai megalapozásáért és fejlesztéséért.

Mûhelyvita

Az új külpolitikai stratégia kidolgozása keretében elkészített vitaindító tanulmányok mûhelyvitája 2007. március 27-én, kedden, 9 órai kezdettel. Téma: a nemzeti azonosságtudat megújításának és fejlesztésének feltételei, intézményrendszere; a magyar kultú