Csata Zsombor

Csata Zsombor
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK KI)
  • Osztály: Kisebbségszociológiai és Antropológiai Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: csata.zsombor@tk.hu
  • Telefonszám: +36-1 224 6700 / 5472
  • Épület: T (Emelet, szobaszám: 1.35)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Gazdaságszociológia, etnicitás és gazdaság, etnikai vállalkozások, a diverzitás és a jólét viszonya, a nyelvhasználat gazdaságszociológiai vonatkozásai multietnikus környezetben

Kiemelt publikációk

Csata, Z. (2018). Economy and Ethnicity in Transylvania. In Kiss, T., Székely, I. G., Toró, T., Bárdi, N., & Horváth, I. (Eds.). Unequal Accommodation of Minority Rights (pp. 345-379). Palgrave Macmillan, Cham.

Liu, A. H., Shair-Rosenfield, S., Vance, L. R., & Csata, Z. (2018). Linguistic origins of gender equality and women’s rights. Gender & Society, 32(1), 82-108.

Csata, Z., & Marácz, L. (2018). Regulatory Environment, Linguistic Inequalities, and New Opportunities for Hungarian Minority Interest Representation in Romania. In Gazzola, M., Templin, T., & Wickström, B. A. (Eds.). Language Policy and Linguistic Justice (pp. 393-430). Springer, Cham.

Csata, Z. (2016). Linguistic Justice and English as a Lingua Franca from a Minority Perspective. Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies9(1), 83-93.

Csata, Z. (2015). Ethnicity and economy. A research agenda for Transylvania. Erdélyi Társadalom13(03), 9-24.

 

Projektek

2017-2021. Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei az erdélyi és a felvidéki magyarok körében, Nemzeti Kutatási és Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott projekt, FK 125276

2017-2020. A diverzitás és a jólét összefüggései Erdélyben, Bolyai Kutatási Ösztöndíj, BO/00604/17/9 

Lezárt kutatások:

2013-2016. Az etnicitás gazdaságszociológiai vonatkozásai multikulturális környezetben. Bolyai kutatási ösztöndíj: BO/00642/13

2014-2016. Socio-graphic mapping of the Roma Communities in Romania for a community level monitoring of changes with regard to Roma integration (SocioRoMap)” - EEA és a Norway Grants által finanszírozott projekt

2014-2015 “A kis és középvállalkozások együttműködésének társadalmi feltételei” – posztdoktori kutatás Operational Sectorial Program for the Development of Regions in EU, Romanian Academy of Sciences, Institute of Global Economy, Bukarest

2014-2015. Integrált turisztikai humánerőforrásfejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében. HEFOP támogatás.

2011-2013. Integrált vállalkozásfejlesztési program Erdély három fejlesztési régiójában. HEFOP támogatás (www.vallalkozz.ro)

2009-2010. Transitions démocratiques et socialisations politiques au Bénin, au Burkina et en Roumanie (Demokratikus átmenet és politikai szocializáció Beninben, Bourkinában és Romániában), BBTE Szociológia Tanszék - l’Université Abomey-Calavi du Bénin - Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique de Ouagadougou, Burkina-Faso – a romániai vizsgálat társkoordinátora (Sergiu Miscoiuval)

2006-2009 “Religions and Values – Central and Eastern European Research Network (REVACERN)” – kutató, helyi partner: Max Weber Foundation for Social Research – FP6 kutatási program.

2004-2005. Az „Educational Measures for the Roma Minority in Romania - The Effectiveness of Integrated and Segregated Education” c. nemzetközi kutatási projekt munkatársa, romániai partnerintézmény: Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja

Aktuális kézirat
  • Liu, A. H., Shair-Rosenfield, S., Vance, L. R., Csata, Z. (2017). Linguistic Origins of Gender Equality and Women’s Rights. Gender & Society, 0891243217741428.
  • Csata, Z. (2017) Munkaerőpiaci egyenlőtlenségek Romániában, etnikai metszetben. Erdélyi Tásadalom, 15(1). 81-104.