Papp Z. Attila

Papp Z. Attila
CV letöltése

Intézetigazgató

Kutatóprofesszor (TK KI)
Kutatási területek
 • Romák oktatása
 • Kisebbségi oktatás
 • Kisebbségek intézményesülési folyamata
 • Interetnikus kapcsolatok 
 • Migráció
Kiemelt publikációk
 • Arpad Szakolczai , Agnes Horvath , Attila Z. Papp (ed.) : The Political Anthropology of Ethnic and Religious Minorities, London; New York: Routledge (2018)  (ISBN:978-0-8153-8212-6)
 • Attila Z. Papp, János Márton, Istvén Gergő Székely, Gergő Barna: Hungarian-Language Education: Legal Framework, Institutional Structure and Assessment of School Performances. In. T Kiss et alii (ed.) Unequal Accomodation of Minority Rights. Hungarians in Transylvania. London, Edinburgh, Bristol: Palgrave Macmillan (2018)
 • Attila Melegh, Attila Z. Papp: Historical Links and Integration of Migrants from Neighbouring Countries in Hungary. In Boujou, Aimie, Edel Andrea (ed.): Similar but Different. Inclusion and Exclusion of Immigrant Communities Sharing Similar Cultural Backgrounds with Their Host Societies. Berlin: Population Europe, Max Planck Society for the Advancement of Science (2018)
 • Trickster Logics in the Hungarian Dual-Citizenship Offer. NATIONALISM AND ETHNIC POLITICS 23:(1)  pp. 18-32. (2017)
 • Papp Z Attila (szerk.) Változó kisebbség: Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei. Budapest: Mathias Corvinus Collegium; Tihanyi Alapítvány; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet (2017)

 • Külföldi tanulók jelenléte és eredményessége a magyar közoktatásban. EDUCATIO 26:(3)  pp. 335-351. (2017)
 • Szakolczai Arpad , Horvath Agnes , Papp Z Attila: Individualization as Depersonalization: Minority Studies and Political Anthropology. NATIONALISM AND ETHNIC POLITICS 23:(1)  pp. 1-17. (2017)
 • Kováts András , Papp Z. Attila: Patterns of Success amongst Hungarians Living in the UK. SOCIOLOGICAL REVIEW 26:(4)  pp. 95-123. (2016)
 • Hidden Ethnic Inequalities.: A Possible Global Educational Exploration Using PISA. ETHNICITY 10: pp. 4-40. (2014)

 • Selecting a Majority-Language School by Hungarian Minority Students, or From PISA Results to Discourses in the Carpathian Basin MINORITY STUDIES: DEMOGRAPHY, MINORITY EDUCATION, ETHNOPOLITICS 17: pp. 89-101. (2014)

 • Pedagógiai hozzáadott érték a roma tanulói arány függvényében a magyar iskolarendszerben. In: Bárdi N, Tóth Á (szerk.) Önazonosság és tagoltság: elemzések a kulturális megosztottságrólBudapest: Argumentum Kiadó, 2013. pp. 69-88. (ISBN:978-963-446-686-4)
 • Romák és magyar cigányok a Kárpát-medencében. Demográfiai áttekintés. PRO MINORITATE 3: pp. 53-79. (2012)
 • Kisebbségi magyarok oktatási részvételének értelmezési lehetőségei EDUCATIO 21:(1) pp. 3-23. (2012)
 • Az iskolaválasztás motivációi és kisebbségi perspektívái KISEBBSÉGKUTATÁS 3: pp. 399-417. (2012)
 • Ratio of Roma Students in Hungary and Some characteristics of Schools In: Pénzes János, Radics Zsolt (szerk.) Roma Population on the Peripheries of the Visegrad Countries.: Spatial Trends and Social Challenges. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2012.03.19-2012.03.20. Debrecen: Didakt Kiadó, 2012. pp. 31-59.

 • The results of competency tests in relation with the proportion of Roma students in Hungary In: Pénzes János, Radics Zsolt (szerk.) Roma Population on the Peripheries of the Visegrad Countries: Integration Issues and Possible Solutions. Debrecen: Didakt Kiadó, 2012. pp. 40-51.

 • Az etnocentrizmus szerkezete kisebbségben - a fókuszcsoportos beszélgetések alapján. In: Veres Valér, Papp Z Attila, Kiss Dénes, Geambasu Réka, Márton János, Kiss Zita (szerk.) Szociológiai mintázatok: Erdélyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai alapján Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet; Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, 2012. pp.79-116. (ISBN:978-606-8377-13-1)
 • Párhuzamos világok?: Az erdélyi magyar gazdasági és kulturális elit szocio-demográfiai jellemzői In: Kovách Imre (szerk.)Elitek a válság korában: magyarországi elitek, kisebbségi elitek. Budapest: MTA Politikatudományi Intézete, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Argumentum Kiadó, 2011. pp. 463-522. (ISBN:978-963-446-605-5)
 • Az 1989 utáni romániai , illetve romániai magyar elitek tipológiái és értelmezései In: Kovách Imre (szerk.) Elitek a válság korában: magyarországi elitek, kisebbségi elitek. Budapest: MTA Politikatudományi Intézete, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Argumentum Kiadó, 2011. pp. 99-124. (ISBN:978-963-446-605-5)
 • Papp Z Attila (szerk.) Beszédből világ: Elemzések, adatok amerikai magyarokról Budapest: Magyar Külügyi Intézet, 2008. 514 p. (ISBN:978-963-06-5596-5)

 

 

Projektek
Aktuális kézirat
 • Reziliens iskolák Magyarországon
 • A kettős állampolgárság és a migrációs tervek a határon túli magyarok körében
 • Minority Education – international perspectives