Magyarország és Erdély cigány népessége a 18-19. században, a Székelyföld cigány népessége a 20. században

A Székely önkép építés a 19-20. században (NKFIH K128848, vezető kutató: Bárdi Nándor) kutatás altémája

Vezető kutató: Nagy Pál

Időtartam: 2018-2023

Támogatási forrás: NKFI 128848

A kutatás célja és kérdései:

A Kárpát-medence cigány népessége lélekszámának, területi eloszlásának, demográfiai struktúrájának, tagozódásának vizsgálata.

A változás tendenciái hosszabb időtartamban, a változást befolyásoló társadalmi és gazdasági folyamatok, összefüggések.

Cigány migráció a térség népességátrendeződéseinek kontextusában.

A társadalmi lesüllyedés és felemelkedés hatása az etnicitásra és az identitásra. Gettósodási tendenciák, a putritelepek kialakulása és sajátosságai.

Az identitásépítés tendenciái, a cigány népesség differenciálódásának hatása az identitásra és az együttélésre.

A kutatás előzményei:

18-19. századi cigányösszeírások, 20. századi felmérések feltárása. Összeírások közlése forráskiadványokban, kötetek Szabolcs-Szatmár 1950-es évekbeli cigányságáról. Tanulmányok 1950-es évek foglalkoztatási problémáiról és a cigányosztályokról, Kolozsvár és Marosvásárhely II. József kori cigány népességéről, agrárproletárok „cigánnyá” válásáról. Kismonográfia a beásokról.

A kutatás módszerei:

Kiindulás: cigány, akit a forrásokban annak neveznek.

Elméleti keret: nincs konszenzus az etnicitásról és az identitásról, nem változatlanok, sajátos történeti dinamikájuk van. Ennek egyik részeleme a magyar anyanyelvűség.    

Történeti demográfiai levéltári források, elbeszélő források és sajtóbeli adatok statisztikai és összehasonlító elemzése.

A kutatás eredményei (2019):

Tanulmányok:

Parasztok, cigányok, proletárok. Az alsó kaszt és a cigány etnicitás történeti értelmezéséhez (19-20. század). Aetas, 2020. 1. szám.

Roma in semi-egodocuments in 18th century Hungary. Frühneuzeit-info, 30/2019. 91-105.

Önálló kötet:

Beás cigányok a Kárpát-medencében (Historikus metszetek a 18-19. századból).

Korábbi kutatási eredmények:

Összefoglalások a magyarországi cigányság rendi társadalomkori történetéről. Tanulmánykötet szerkesztése a beásokról. Cigányperek, lokális források kiadása, forráskiadvány a magyarországi cigányok 18-20. századi történetéről. Tanulmányok, szakcikkek csoportfejlődésről, szocializációról, együttélésről, cigány katonákról, foglalkoztatásról, lakhatásról, proletarizálódásról.

Publikációk, szövegtárak:

https://independent.academia.edu/NagyP%C3%A1l

Romák a magyar történetírásban. Bibliográfia és digitális szövegtár

Sajtómegjelenés:

A cigányok hatszáz éve érkeztek meg a Kárpát-medencébe (vasarnap.hu, 2021. április 6.)

Interjú a Kossuth Rádió Jelenlét - Roma kulturális magazinjában (2021. március 21.)

Interjú a Magyar Katolikus Rádióban (2021. március 4.)

Interjú a Marosvásárhelyi Rádióban (2021. február)

Mozaikok Marosvásárhely és Marosszék cigányságának múltjából (Erdélyi Krónika, 2018. június 9.)

Kolozsvár cigány népessége II. József korában. (Erdélyi Krónika, 2017. november 26.)