Intézeti hírek

Megjelent a REGIO 2023/1. száma

A teljes lapszám elérhető a folyóirat honlapján: https://regio.tk.hu/issue/31-evf-2023-1-szam/

A tartalomból:

Német-német kapcsolatok:

    Magyarországi Német Népművelődési Egyesület

   Szatmári svábok és a katolikus egyház

   Magyarországi Németek a Waffen-SS-ben

   Landsmannschaftok kötődés változatai

Nemzetiségi oktatás a magyarországi iskolarendszerben

Ankét Miskolczy Ambrus munkáiról: 

   Antal Róbert István, Magyar Zoltán, Filep Tamás Gusztáv, Kovács Mihai, Tamási Orosz János

Nemzetiségi parlamenti képviselet - könyvbemutató és szakmai panelbeszélgetés

A Bárdi Nándor és Gyurcsík Iván által szerkesztett "Nemzetiségi parlamenti képviselet. Nemzetiségi képviselet Magyarországon és az utódállamok parlamentjeiben (1869-1918/ 1920-1990)" c. kötet bemutatójára május 17-én 16 órától kerül sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kisebbségpolitikai Kutatóműhelyének a szervezésében. A részletes program és a regisztráció elérhető ITT.

Diaszpóra2023. Határtalan közösségek

Kovács Eszter és Papp Z. Attila előad a Pécsi Egyetem által május 4-6. között szervezett Diaszpóra 2023. Határtalan közösségek c. konferencián. Előadásuk címe: Új magyar diaszpóra az Egyesült Királyságban? Kvantitatív és kvalitatív megközelítések. A konferencia teljes programja és az absztraktok elérhetőek ITT.

Erdélyi magyarság a 20. században. Kutatások, tervek, eredmények

A TK Kisebbségkutató Intézet, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet valamint a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum, tudományos konferenciát rendez Erdélyi magyarság a 20. században, Kutatások, tervek, eredmények címmel, 2023. május 5-6-án, a Csíki Székely Múzeumban, (Csíkszereda, Vár u.2.)

A konferencia célja a romániai magyar kisebbség történetére vonatkozó, folyamatban lévő kutatások bemutatása. A 26 előadás hét blokkba szerveződött. Ezek témája: közteherviselés, háborús erőszak (1944-1945), román magyarságképek, szocializációs hatások, kulturális és ideológiai keretek, a székelyföldi múzeumok új kiállítási programjai, kutatási kerekasztal.

Die Donau – 3000 km Europa - A Duna – 3000 kilométernyi Európa

Die Donau – 3000 km Europa / A Duna – 3000 kilométernyi Európa rendezvénysorozat keretében a Deutsches Kulturforum östliches Europa (Potsdam) együttműködésben a Koordinierungsstelle Ostmittel- und Südosteuropa am Museum Europäischer Kulturen-el (Berlin), valamint a Diplomatischen Akademie-val (Bécs) április 26-án Bécsben „Die Donau – ein europäischer Erinnerungsort” címmel tartandó pódiumbeszélgetésének egyik résztvevője Tóth Ágnes lesz. A részletes program és a regisztráció elérhető ITT.

Fedinec Csilla: Kárpátalja: örökség és társadalom című könyvének bemutatója

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat és a Typotex Kiadó együttműködésében 2022-ben elindított Új tudományos zsebkönyvtár sorozatban megjelent Fedinec Csilla: Kárpátalja örökség és társadalom című könyvének bemutatójára április 26-án 17:30-tól kerül sor a Körúti Könyvtárban (Teréz krt. 2-4.). A belépés ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a fszek0601@fszek.hu e-mail címen. Az eseményről bővebb információ elérhető az ELKH oldalán: ITT.

Solidarity with asylum seekers. State, society and education in comparative perspective

Feischmidt Margit, Zakariás Ildikó, Morauszki András és Zsigmond Csilla szerzőtársaikkal részt vesznek a Polányi Károly Globális Társadalmi Tanulmányok Kutatóközpont április 3-ai hibrid workshopján.

Előadásuk címe és absztraktja: Solidarity with displaced people from Ukraine in Hungary: attitudes and practices. Based on a population survey from the summer of 2022 the presentation draws an ambivalent picture of Hungarian civil society in the context of the war against Ukraine. First, it highlights the exceptional momentum and mobilizing power of civil solidarity both in terms of practical involvement and expressed attitudes. At the same time, the results also reveal the limits and vulnerabilities of civil solidarity: its exposure to populist political discourses, which cherish or condemn moral economies of assistance according to its vested interests, as well as its embeddedness in a neoliberal reliance on citizens’ individual resources (disposable time and material means), and salient inequalities in sharing the burdens of humanitarian support. Facebook esemény.

Neumann Eszter a Társadalomtudományi Kutatóközpont 2022. év legrangosabb publikációjáért járó díjában részesült

A hagyományoknak megfelelően a Társadalomtudományi Kutatóközpont főigazgatója, Boda Zsolt idén is jutalmazta a 2022. év során megjelent legrangosabb publikációk szerzőit. A díjak átadására és a tanulmányok rövid bemutatására 2023. március 23-án került sor a TK éves értekezlete keretében. Intézetünk díjazottja Neumann Eszter lett az "Education for a Christian nation. Religion and nationalism in the Hungarian education policy discourse" c. tanulmányáért, amely az European Education Research Journal (IF 1,701) folyóiratban jelent meg. A díjazott kollégánknak ezúton is gratulálunk!