Intézeti hírek

Die Donau – 3000 km Europa - A Duna – 3000 kilométernyi Európa

Die Donau – 3000 km Europa / A Duna – 3000 kilométernyi Európa rendezvénysorozat keretében a Deutsches Kulturforum östliches Europa (Potsdam) együttműködésben a Koordinierungsstelle Ostmittel- und Südosteuropa am Museum Europäischer Kulturen-el (Berlin), valamint a Diplomatischen Akademie-val (Bécs) április 26-án Bécsben „Die Donau – ein europäischer Erinnerungsort” címmel tartandó pódiumbeszélgetésének egyik résztvevője Tóth Ágnes lesz. A részletes program és a regisztráció elérhető ITT.

Fedinec Csilla: Kárpátalja: örökség és társadalom című könyvének bemutatója

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat és a Typotex Kiadó együttműködésében 2022-ben elindított Új tudományos zsebkönyvtár sorozatban megjelent Fedinec Csilla: Kárpátalja örökség és társadalom című könyvének bemutatójára április 26-án 17:30-tól kerül sor a Körúti Könyvtárban (Teréz krt. 2-4.). A belépés ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a fszek0601@fszek.hu e-mail címen. Az eseményről bővebb információ elérhető az ELKH oldalán: ITT.

Solidarity with asylum seekers. State, society and education in comparative perspective

Feischmidt Margit, Zakariás Ildikó, Morauszki András és Zsigmond Csilla szerzőtársaikkal részt vesznek a Polányi Károly Globális Társadalmi Tanulmányok Kutatóközpont április 3-ai hibrid workshopján.

Előadásuk címe és absztraktja: Solidarity with displaced people from Ukraine in Hungary: attitudes and practices. Based on a population survey from the summer of 2022 the presentation draws an ambivalent picture of Hungarian civil society in the context of the war against Ukraine. First, it highlights the exceptional momentum and mobilizing power of civil solidarity both in terms of practical involvement and expressed attitudes. At the same time, the results also reveal the limits and vulnerabilities of civil solidarity: its exposure to populist political discourses, which cherish or condemn moral economies of assistance according to its vested interests, as well as its embeddedness in a neoliberal reliance on citizens’ individual resources (disposable time and material means), and salient inequalities in sharing the burdens of humanitarian support. Facebook esemény.

Neumann Eszter a Társadalomtudományi Kutatóközpont 2022. év legrangosabb publikációjáért járó díjában részesült

A hagyományoknak megfelelően a Társadalomtudományi Kutatóközpont főigazgatója, Boda Zsolt idén is jutalmazta a 2022. év során megjelent legrangosabb publikációk szerzőit. A díjak átadására és a tanulmányok rövid bemutatására 2023. március 23-án került sor a TK éves értekezlete keretében. Intézetünk díjazottja Neumann Eszter lett az "Education for a Christian nation. Religion and nationalism in the Hungarian education policy discourse" c. tanulmányáért, amely az European Education Research Journal (IF 1,701) folyóiratban jelent meg. A díjazott kollégánknak ezúton is gratulálunk!

Szalai Júlia emlékkonferencia

Feischmidt Margit előadást tart „Van két ország”. Szalai Júlia hozzájárulása az etnicizált szegénység magyarországi intézményesülésének megértéséhez" címmel a TK Szociológiai Intézete által március 31-én, Szalai Júlia emlékére megrendezett konferencián. Az esemény teljes programja elérhető ITT.

Gyerekek a háború viharában

Bányai Viktória Horváth Ritával közösen előad "Gyermekrajzok a vészkorszakról és a túlélésről" címmel az MTA II. világháború története albizottságának március 24-én megrendezésre kerülő hibrid konferenciáján a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban. A konferencia teljes programja és a Zoom link elérhető ITT.

Neológ zsidóság, ortodox zsidóság - tegnap és ma

Bányai Viktória részt vesz a Goldziher Ignác Zsidó Történeti és Kulturális Kutatóintézet március 20-án megrendezésre kerülő "Neológ zsidóság, ortodox zsidóság - tegnap és ma" c. beszélgetésén. Az 1868–69-es Izraelita Egyetemes Gyűlést követő intézményes „szakadás", vagyis a hazai zsidók különálló szervezetekre tagolódása a magyarországi zsidóság történetének legszembeszökőbb sajátossága. A többes kötődések dilemmájával szembesülő emancipált európai zsidó közösségek történetében unikális neológ, ortodox, illetve status quo (ante) irányzatokra tagolódás nem csak felekezettörténeti kuriózum, hanem a hazai zsidók (ön)képét és történetét a reformkor óta döntően befolyásoló fordulópont. Mivel a neológ–ortodox szakadás mélyén húzódó alapvető kérdés, vagyis a zsidó közösségi identitás fenntartásának mikéntje ma is ugyanolyan aktuális, a neológia és ortodoxia óhatatlanul egymás viszonylatában alakuló mibenlétéről folytatott eszmecsere sem vesztett semmit időszerűségéből. Facebook esemény.

Heller Tavaszi Konferencia 2023 - Lehetetlen vagy tehetetlen? A szegénység fogságában

A Budapesti Corvinus Egyetem Heller Farkas Szakkollégiumának konferenciáján Durst Judit előadást tart "A magára hagyott tömeg - mennyit ér a magyar szegény?" címmel március 8-án (Facebook esemény). A konferencia Facebook eseménye.

Mi jellemzi a szegények „morális gazdaságát” (Thompson 1971, Scott 1976)? Hogyan tudnak megélni az alacsony jövedelmű, transzgenerációs szegények a létminimum alatti havi bevételeikből? Milyen racionalitás rejlik formális és informális pénzkereseti stratégiáik mögött? Vajon a külföldi prekár munkavállalás, a globális munakerőpiac legalsó szegmenseiben, a gyári vagy építőipari munka megoldást jelenthet-e a szegények egzisztenciális mobilitására? Hogyan tudnak a civilek, a különböző fejlesztési programok segíteni a szegények helyzetén? Ilyen és hasonló kérdéseket feszeget Durst Judit szociológus a magyarországi szegénység helyzetéről szóló előadásában. Már sok szemszögből kutatta a szegénység témakörét, mint például eladósodottság, informális hitelezés (vagy kamatos pénzkölcsönzés), külföldi munkavállalás. Ebben az előadásában elsősorban a saját kutatásai eredményeiről fog beszélni, annak is legfrissebb fejleményeiről, melyet etnográfiai terepmunkái közben szerzett.