Lokális világok

Lokális világok

Tartalom


Bakó Boglárka: Az interetnikus kutatásokról
Egy program tanulságai • Interetnikus kapcsolatok • Lokális identitás • Helyszínek és módszerek • Kutatási régiók
A kutatás helyszíneinek térképe

 

Románia

Gagyi József: Fehéregyháza
Román-magyar kapcsolatok • A múltról röviden • Románok és magyarok
1990 elõtt • Hétköznapi együttélés • Románok és magyarok 1989 után • Az etnikus viszonyok és a lokális identitás létrehozásának egy példája: a Petõfi-ünnep • Fehéregyházi Petõfi-ünnep, 2000
Fehéregyháza környékének térképe
Fehéregyháza térképe  

Túros Endre: Magyarok, románok, cigányok Kisbácsban
A falu rövid története • A település etnikai térbeosztása • Interetnikus
kapcsolatok • Politikai „együttélés” • Lokális identitás Kisbácsban
Kisbács környékének térképe
Kisbács térképe

Biró A. Zoltán-Bodó Julianna: “Hát ezek kezdtek sokan lenni...” Magyarok és cigányok Korondon
Bevezetés • Tipikus identitásváltás elotti helyzet • A településrol röviden • Az együttélés történeti megközelítésben • A kapcsolatok rendszere napjainkban
Korond környékének térképe
Korond térképe

Fosztó László: Szorongás és megbélyegzés: a cigány-magyar kapcsolat gazdasági, demográfiai és szociokulturális dimenziói 
Bevezetés • Közösségtanulmányok és etnikus viszonyok • A település
és környéke • Az interetnikus viszony története • Az interakciós rend • Lokális identitás(ok) • Összefoglalás
Székelyszáldobos környékének térképe
Székelyszáldobos térképe    

Pozsony Ferenc: Magyarok, románok és cigányok a háromszéki Zabolán
Bevezetés • A falu rövid története • Spontán migráció • A település
demográfiai adatai • A cigányság • Gazdasági szféra • Etnikai térszerkezet • Etnikai együttélés • Vegyes házasságok • Találkozási alkalmak • Átjárási gyakorlatok • Etnikai rivalizálás • Etnikai konfliktusok • Hatalmi harcok • Gazdasági hatalom • Összegzés
Zabola környékének térképe
Zabola térképe

Oláh Sándor: Székelyzsombor, 2000
Földrajzi elhelyezkedés, közlekedési viszonyok • Az interetnikus kapcsolatok
elotörténete • 1945-1989 • A jelen - az interetnikus kommunikáció három szintje • A lokális identitás kifejezodései - Székelyzsombori Napok, 1993. május 28-30. • Összegzés
Székelyzsombor környékének térképe
Székelyzsombor térképe

Bakó Boglárka: “... Itthon vagyunk megszokva, ... ideköt minden...”
Egy barcasági magyar közösség lokális identitástudatáról és interetnikus kapcsolatrendszerérõl
 

Bevezetés • A település gazdasági és társadalmi viszonyai • A magyar
közösség etnikai identitása • Román-magyar kapcsolatok • Roma-magyar kapcsolatok • A magyar közösség lokális identitásának egy példája • Összefoglalás
Apáca környékének térképe
Apáca térképe

 

Szlovákia

Puskó Gábor: Szlovákok, csehek, magyarok Tornalján  
Bevezetés • A magyar-szlovák együttélést (egymás mellett élést) meghatározó tényezõk elméleti vizsgálata • Ahogy a lakosság látja
Tornalja környékének térképe
Tornalja térképe  

Danter Izabella: Diószeg - esettanulmány
Bevezetõ • A település rövid története az etnikumok és a vizsgált témák
tükrében • Az interetnikus kapcsolatok és a lokális identitás összetevõinek vizsgálata • Összegzés
Diószeg környékének térképe
Diószeg térképe  

Árendás Zsuzsa: Taksony: tereptapasztalatok elemzése
Bevezetés • A terepmunkáról • Az elemzés fogalmi, elméleti háttere • A falu történetérõl • Gazdasági élet a faluban • A faluvezetés • Iskola • Társadalmi, civil szervezetek • Gazdasági szféra, csoportosulások • Lokális identitás Taksonyon • A Taksony falutábla • Taksony vezér szobra • A Hõs katona • Falunap • A Sárd-patak • Összegzés
Taksony környékének térképe
Taksony térképe

 

Ausztria

Szoták Szilvia: A burgerlandi Felsõpulya (Oberpullendorf)
Betekintés a település történetébe • Az etnikumok arányának változása a
történelem során és hatása az együttélésre • Az etnikumok közötti kapcsolatrendszer • Kapcsolat Magyarországgal • Média • Nyelv és oktatás • Az etnikumok jelenléte a helyi intézményekben és eloszlása a településen • Szimbolikus terek megléte Pulyán • A gazdasági rendszerek felbomlása és hatása az itt élõ etnikumokra • A lokális identitástudatról • Tudatos erõsítések, rendezvények, elõadások • Összegzés
Felsõpulya környékének térképe
Felsõpulya térképe

 

Szerbia

Hajnal Virág: "Mint leveleket a vihar" - Egy kétnyelvû vajdasági falu
A kulturális antropológiáról • Megközelítés és módszer • A feketicsiek mint beszélõközösség • Kutatásom helyszíne a feketicsiek „meséinek” tükrében • Feketicsiek és kunhegyesiek • A falu társadalma a feketicsi magyarok sztereotípiáinak tükrében • „Feketicsi magyarok, feketicsi szerbek” - A lokális identitás egy esete • Összegzés
Feketics környékének térképe
Feketics térképe

 

Ukrajna

Beregszászi Anikó: A kárpátaljai Bátyú település
Bátyú település földrajzi fekvése • A település rövid története • A település népességének alakulása és változása • A település adminisztratív felépítése • A település térszerkezete. A valóságos és szimbolikus tér • A település gazdasági élete • A település intézményrendszere és hitélete • Az etnikumok közötti kapcsolatok • Nyelvismeret, nyelvhasználat és nyelvválasztás • Identitás, attitûdök, sztereotípiák
Bátyú környékének térképe
Bátyú térképe  

Csernicskó István: Csap
A település földrajzi fekvése, rövid története • A nemzetiségi arányok
változása • Az együttélés idõtartama • Az etnikumok „térszerkezete” • A szimbolikus tér szerkezete • Az egyes etnikumok közötti informális kapcsolatok • Az egyes etnikumok közötti kapcsolat jellege: hierarchia vagy egyensúly • Nyelvismeret; mindennapi nyelvválasztás • Identitás, attitûdök, sztereotípiák • Intézmények, szervezetek
Csap környékének térképe
Csap térképe  

Karmacsi Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói
Bevezetés • A kutatásról • Tiszaújlak • A település etnikai viszonyai • A tiszaújlaki lakosok nyelvhasználata és nyelvválasztási szokásai • Identitástudat, attitûd • Összefoglalás
Tiszaújlak környékének térképe
Tiszaújlak térképe

Bibliográfia

A kötet szerzõi