Hírek

Kultúrák a konfliktuszónákban

Intézetünk munkatársa, Szerbhorváth György 2023. november 29-30-án részt vesz a Kulture u zoni konflikata / Cultures in the conflict zone című újvidéki nemzetközi konferencián, ahol szerb nyelven ad elő Sećanje na stara loša vremena – „zadatak” pisaca pre, za i posle vremena zla (Emlékezés a régi rossz időkre – az írók „feladata“ a gonoszság ideje előtt, alatt és után) címmel.

A Holodomor emlékezete

Az Országházban 2023. november 22-én konferenciát tartottak a Holodomor emlékezete címmel az 1932-33-as ukrajnai nagy éhínség 90. évfordulója, valamint a magyar Országgyűlésnek a Holodomort népirtásként elismerő, az ukrán nép irányába szolidaritását kifejező határozata meghozatalának 20. évfordulója alkalmából. A konferencián Fedinec Csilla a Holodomor az ukrán történeti politikában címmel tartott előadást.

Támogatott OTKA pályázatok

Az NKFIH oldalán nyilvánosságra hozták a támogatott "OTKA" pályázatok listáját. A nyertes kutatási témapályázatok között volt:

Feischmidt Margit: Munka, értékek, remény a szolidaritás tereiben: a transzformatív szolidaritás lehetőségei és korlátai Magyarországon és

Tóth Ágnes: A szomszéd országokból érkezett magyar menekültek integrációja Magyarországon (1938-1948) című kutatása

A posztdoktori kiválósági program keretein belül pedig Kulcsár Beáta: A kivándorlás és beilleszkedés személyes történetei: magyarok Kanadában (Dégh Linda interjúgyűjteménye) című kutatása is a támogatottak között volt.

Gratulálunk kollégáinknak!

Válságról válságra - az MSZT 2023. évi vándorgyűlése

Kollégáink előadóként és moderátorként vesznek részt a Magyar Szociológiai Társaság 2023. november 17-18-án rendezett Vándorgyűlésén, melynek témája Válságról válságra. A konferencia programja itt olvasható.

November 17-én:

Social Consequences of the Crisis Caused by War in Ukraine (moderátor: Feischmidt Margit és Zentai Violetta) panel keretében Zakariás Ildikó, Gerő Márton, Morauszki András és Zsigmond Csilla: Solidarity with Ukrainian refugees in Hungary: acts and attitudes

November 18-án:

A válság haszna az oktatásban I. és II. (moderátor Németh Szilvia és Papp Z. Attila) panel keretében

- Papp Z. Attila: Egy nem reziliens iskola reziliens intézményi válaszai a COVID árnyékában. Iskolai esettanulmány

- Zsigmond Csilla: A hátrányos helyzetű tanulók oktatási kihívásai a COVID-19 válság idején – a szakirodalom tükrében

Népmozgások és kényszermigráció a Kárpát-medencében 1944–1990 konferencia

Intézetünk munkatársai, Tóth Ágnes és Marchut Réka előadást tartanak a Magyar Nemzeti Levéltár által szervezett Népmozgások és kényszermigráció a Kárpát-medencében 1944–1990 című konferencián 2023. november 14-én.

Tóth Ágnes előadásának címe: A németországi kitelepítésből visszatért német nemzetiségűek helyzete Magyarországon 1946-1950

Marchut Réka előadásának címe: A moldvai csángók „hazatelepítési” tervei és gyakorlata a második világháború alatt és után.