Hírek

Biztonságpolitika az EU-ban kerekasztal-beszélgetés

Fedinec Csilla 2023. november 15-én részt vesz az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által szervezett "Biztonságpolitika az EU-ban" című kerekasztal-beszélgetésen.

A beszélgetés során szó lesz olyan kül-, biztonság- és védelempolitikai kérdésekről, amelyeknek nagy hatása van Európa világban elfoglalt helyére. Hogyan rendeződött át Európa biztonságpolitikai térképe az orosz-ukrán háború kitörése óta, milyen kérdésekre, sürgető cselekedetekre világított ez rá? Milyen lehetséges utak vannak előttünk a biztonság stabilizálására, hogyan léphetnek előre ebben a tagállamok és köztük Magyarország? Képes-e Európa megvédeni magát? Megváltozik-e a hadiipar szerepe Európában?

Adult Migrants’ Language Training in Austria

Zakariás Ildikó és Nora Al-Awami Adult Migrants’ Language Training in Austria: The Role of Central and Eastern European Teachers  című tanulmánya a Social Inclusion 2023/4. számában jelent meg. 

A cikk azt vizsgálja, hogy a nyugat-európai államok bevándorláspolitikájában az államnyelv ismerete hogyan működik erőforrásként és ezzel párhuzamosan ideológiai keretként, amely a társadalmi egyenlőtlenségeket legitimálja. Cikkünkben e folyamatokat elemezzük az ausztriai menekültek és bevándorlók államilag támogatott nyelvoktatásának példáján. Az elemzés fókuszában közép- és kelet-európai szakemberek - elsősorban nyelvtanárok – állnak, akik Ausztriában a felnőtt nyelvoktatásban keresnek és találnak megélhetést és szakmai lehetőségeket, amelyek a kibocsátó országok alulfizetett oktatási ágazataiból hiányoznak. A cikk bemutatja e munka-migráció történeti előzményeit, valamint azokat az adminisztratív és szimbolikus folyamatokat, amelyek az Ausztriában dolgozó kelet-közép-európai tanárok alárendelt helyzetét létrehozzák és rögzítik. Az etnográfiai terepmunkán és kvalitatív interjúkon alapuló elemzés rávilágít arra, hogy a történelmileg, gazdaságilag és politikailag beágyazott nyelvi geográfiák hogyan alakítják a befogadás és kirekesztés komplex folyamatait.

A magyar kisebbségekről a szakemberek szemével

A magyar kisebbségekről a szakemberek szemével címmel szervez kerekasztal beszélgetést a Lehet-e? Fórum keretei között az Egyház és Társadalom (az EPMSZ és a MPR közéleti, online folyóirata) Fiala-Butora János (HUN-REN TK Jogtudományi Intézet), Kiss Tamás (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet) és Bárdi Nándor (HUN-REN TK Kisebbségkutató Intézet) részvételével.

Helyszín: Háló Közösségi és Kulturális Központ (Budapest V. kerület, Semmelweis u. 4.) 

Időpont: 2023. október 31. 17:00