Hírek

Határon túli magyar periodikák digitális elérhetősége

Intézeti honlapunkon elérhetővé vált a digitalizálási programunkban készült katalógus a határon túli magyar digitalizált periodikákról. A több mint 400 tétel döntően már lezárt hírlapok és folyóiratok anyagát tartalmazza. Az összeállítást, a munkák előrehaladtával illetve a hiánypótlásokkal, amelyhez várjuk a javaslatokat, folyamatosan bővítjük.

Határon túli magyar digitalizált periodikák elérhetősége. Összeállította: Timár Norbert – Bárdi Nándor

Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes két elvi állásfoglalása

A Magyarországon Élő Nemzetiségek Jogainak Védelmét Ellátó Biztoshelyettes december 11-én két elvi állásfoglalást tett közzé: az 5/2020. sz. elvi állásfoglalás a német nemzetiségi közösséget sértő kijelentésekről, a gyűlöletbeszéd elleni fellépés szükségességéről és a videómegosztó platformokon megjelenő sérelmes tartalmak elleni fellépés lehetőségeiről szól. A dokumentum ITT olvasható. A másik, 6/2020. sz. elvi állásfoglalás a budapesti Roma Holokauszt Emlékmű megrongálásával kapcsolatos intézkedések  és a gyűlölet motiválta incidensek elleni fellépés szükségessége kapcsán született. Utóbbi dokumentum ITT olvasható.

Bogdán Péter doktori védése

December 18-án 14 órai kezdettel kerül sor munkatársunk, Bogdán Péter „A romák oktatásával kapcsolatos kérdések a pedagógiai szaksajtó tükrében – Egy társadalmi peremhelyzetben lévő közösség integrációját segítő/gátló oktatási programok tervek, projektek 1978 és 1997 között" című doktori értekezésének nyilvános védésére az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskolájában.