Bibliográfiai újdonságok

Megjelent Kovács Eszter: Diaspora Policies, Consular Services and Social Protection for Hungarian Citizens Abroad c. könyvfejezete a Springer kiadó tanulmánykötetében

In: Lafleur JM., Vintila D. (eds.): Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 2). IMISCOE Research Series. Springer, Cham. A nyílt hozzáférésű könyvfejezet elérhető: ITT.

This chapter presents Hungary’s policies for nationals abroad. First, it discusses the different types of Hungarian diaspora groups (including the Hungarian national minorities in Hungary’s neighbouring countries) and their relation with the homeland. Second, the chapter introduces the general institutional framework by which Hungarian authorities interact with ethnic kin communities and nationals abroad, as well as the engagement policies with this population abroad outside of the area of social protection. Third, it offers an overview of the policies, programmes and services offered by the home country authorities to respond to the social protection needs of nationals abroad. The chapter argues that Hungarian policies for nationals and ethnic kin communities abroad primarily focus on culturally and politically engaging this population and on strengthening their national identity, while the effects of these policies in terms of social protection are less characteristic. The current Government’s policies emphasize national survival and interest, and since Hungarian groups abroad have an important role in this agenda, the homeland’s focus on the diaspora’s identity and attachment to Hungary logically follows from the government’s nationalistic goals.

Tamás Máté: “Moses Lackenbacher & Compagnie”: Business and Kinship in the Early 19th-Century Habsburg Monarchy

PaRDeS: Journal of the Association for Jewish Studies in German 2020: 26, 75-88. A tanulmány elérhető: ITT.

In 1810, Moses Lackenbacher, together with two of his children, Israel and Heinrich, and Moses Löwenstein created the company “Moses Lackenbacher & Compagnie” with headquarters in Nagykanizsa and a branch in Vienna. The main profile of the company was army purveyance. The business activity resulted in a high spatial mobility which led to socio-cultural acculturation and conversions to Christianity within the kinship. This paper explores the connection between kinship and the operation of the com-pany on the basis of the prominent yet little-researched Lackenbachers in the early 19th-century Habsburg Monarchy. Central questions are how the relatives organized a company during the Napoleonic wars, as well as the impact of operating a business; how familial bonds and kinship links were affected, and, in this context, how relatives together evolved into a multi-religious network of kinship.

A Kriterion Kiadó 20. század sorozatának két új kiadványa

Az Intézet közreműködésével a Kriterion Kiadó két új kiadványt jelentetett meg a 20. század című sorozatában:

Magyarok Romániában (1990-2015) Tanulmányok az erdélyi magyarságról. Szerk. Bárdi Nándor, Éger György, Filep Tamás Gusztáv, Erdélyi Múzeum Egyesület - Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2020. 354 p.

Falusi Norbert: Két nemzet határán. Erdélyi magyar nemzetépítők az európai nagy változásban (1900-1925). Erdélyi Múzeum Egyesület - Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2020. 364 p.

Zakariás Ildikó, Feischmidt Margit: ‘We Are That In-Between Nation’: Discourses of Deservingness of Hungarian Migrants Working in Institutions of Refugee Accommodation in Germany

SOCIOLOGY, First published 29 August 2020. DOI: https://doi.org/10.1177/0038038520941690 Impakt faktor: 3,068.

Hogyan gondolkodnak a németországi menekült ellátó intézményekben dolgozó magyarok a Közel-Keletről és Afrikából érkező menekültekről, e menekültek érdemességéről? A magyarországi dolgozók (önkéntesek, vagy fizetett munkát végzők) saját migrációs tapasztalata, németországi bevándorló pozíciója milyen szerepet játszik ezen érdemesség-elképzelések megalkotásában, az azonosulás és Másság különféle narratíváinak létrehozásában? A tanulmány e kérdésekre keresi a választ 2017-ben Berlinben és Münchenben készített félig-strukturált interjúk alapján.

Tóth Ágnes két új tanulmánya Németországban

Ágnes Tóth: Diplomatische Anstrengungen zur Freilassung internierter deutschstämmiger Kriegsgefangener (1951–1955) In: Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinare Hungarologie. Hg. Zsolt. K. Lengyel. Band 35. Jahrgang 2019. Pustet, Regensburg, 2020. 151-170.

Ágnes Tóth – János Vékás: Nationalitäten in Ungarn 2001-2011. Ethnodemografische Prozesse im Spiegel der Volkszählungen. Spiegelungen. Zeitschrift für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas. 2020. Heft 1. Jahrgang 15. 49-60.