Bibliográfiai újdonságok

The Hungarian-Ukrainian Borderlands: Ethnopolitical, Linguistic, and Religious Criteria of Self-identification of the People: a Monograph

The Hungarian-Ukrainian Borderlands: Ethnopolitical, Linguistic, and Religious Criteria of Self-identification of the People: a Monograph

Ukrán nyelvű kollektív monográfia jelent meg Kárpátaljáról Lembergben az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Kripjakevics Ukrainisztikai Intézetének gondozásában. A szerzők között van Fedinec Csilla is.

Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення: монографія / The Hungarian-Ukrainian Borderlands: Ethnopolitical, Linguistic, and Religious Criteria of Self-identification of the People: a Monograph / [resp. ed. Ivan Pater; Comps.: Oleh Muravskyi, Mykhailo Romaniuk]; NAS of Ukraine, I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies. Lviv, 2020 [2021]. 348 p. A kötet teljes terjedelmében elérhető ITT.

The Consolidation of Authoritarian Rule in Rural Hungary: Workfare and the Shift from Punitive Populist to Illiberal Paternalist Poverty Governance

Online és szabadon hozzáférhető formában megjelent Szombati Kristóf tanulmánya a Europe-Asia Studies folyóirat (IF: 2,102) honlapján: ITT. A cikk a hazai közmunkaprogram új értelmezésének kíván megágyazni. Miközben a legtöbb kutató a közmunkát a fegyelmezés-elnyomás-kirekesztés prizmáin keresztül vizsgálja, a cikkben saját terepmunka tapasztalataimra és más kutatók munkájára támaszkodva amellett érvelek, hogy a közmunkaprogramra (a büntetésre fókuszáló kezdeti szakaszt követően) érdemesebb egy olyan reinkorporációs stratégiaként tekinteni, ami az elsődleges munkaerőpiacról tartósan kiszoruló, marginalizált felesleg-népességet a vidéki polgármesterekhez kötődő klientelisztikus viszonyrendszereken keresztül kísérli meg a helyi társadalom hierarchikus szövetébe integrálni. Ezekben a patrónus-kliens viszonyokban a fegyelmezés a rendszeres jövedelemszerzés lehetőségével, valamint a társadalmi tagság visszaállításának perspektívájával párosul, ami egyfajta vonzerőt kölcsönöz a programnak. A cikk végköveztetése az, hogy a közmunkaprogram lehetővé tette a korábbi időszakban kriminalizált és rasszizált felesleg-népesség és a vidéki alsó középosztály közötti társadalmi konfliktus konszolidálását, és ezáltal nagymértékben hozzájárult az illiberális kormánypárt vidéki hegemóniájának megszilárdulásához.